Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποψηφιότητα μελών του ΕΣΙ του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων (ΙΤΑΠ)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποψηφιότητα μελών του ΕΣΙ του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων (ΙΤΑΠ)

Κατόπιν της απόφασης ΔΣ θέμα 27/119η/05-09-2018 με θέμα «Επιστημονικό Συμβούλιο Ινστιτούτου» και λαμβάνοντας υπόψη πως ο αριθμός των υπηρετούντων ερευνητών Α΄ και Β΄ βαθμίδας του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων (ΙΤΑΠ) δεν επαρκεί για την συγκρότηση του πενταμελούς ΕΣΙ του, καλούνται οι ερευνητές Α΄ και Β΄ βαθμίδας άλλων Ινστιτούτων του ΕΛΓΟ “ΔΗΜΗΤΡΑ” με αντικείμενο τη χημεία – τεχνολογία τροφίμων ή συναφές να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για υποψηφιότητα ως μέλη στο ΕΣΙ του ΙΤΑΠ για τις εκλογές που θα γίνουν στις 17-10-2018.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης και ανάρτηση πίνακα κατάταξης για την Αρ.Πρωτ.: 1149/2187/15-05-2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Ανάθεση έργου σε ανάδοχο στα πλαίσια του έργου «Σχεδιασμός νέων προϊόντων τύπου σαλτσών-αλειμμάτων και έλεγχος της ασφάλειας, ποιότητας και σταθερότητάς τους με το χρόνο αποθήκευσης».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων–Τμ.Γάλακτος του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Promotion of local Mediterranean fermented foods through a better knowledge and management of microbial resources- ProMedFoods” στο πλαίσιο του προγράμματος ARIMNET 2 (2nd Transnational Call, 2016) «ProMedFoods (ARIMNet-2) για το 2018».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπό, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Σχεδιασμός νέων προϊόντων τύπου σαλτσών-αλειμμάτων και έλεγχος της ασφάλειας, ποιότητας και σταθερότητάς τους με το χρόνο αποθήκευσης».

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΙΤΑΠ


Σοφοκλή Βενιζέλου 1, 141 23 Λυκόβρυση Αττικής – τηλ.: 210 2845940

e-mail: gkats@chemeng.ntua.gr


ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ:

Σκοπός των νέων τεχνολογιών είναι να αντικαταστήσουν υπάρχουσες πρακτικές που αναπόφευκτα προκαλούν ποιοτική υποβάθμιση των φρούτων και των λαχανικών, όπως το τελικό χρώμα, το άρωμα και η γεύση.


ΥΠΑΙΘΡΟΣ | 27/10/2017


ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟ:

«Αυτές οι τεχνολογίες, βοηθούν να αποκτήσει το τελικό προϊόν μία προστιθέμενη αξία, αλλά και να αυξηθεί σε μερικές περιπτώσεις η απόδοση από μία πρώτη ύλη στο τελικό προϊόν», τονίζει ο Δρ. Γ. Κατσαρός.

Επιπλέον, η επεξεργασία με αυτές τις τεχνολογίες αυξάνει πολύ τη διάρκεια ζωής του τελικού προϊόντος, οπότε ο παραγωγός μπορεί να στοχεύσει στις εξαγωγές, δημιουργώντας ένα επιπλέον όφελος για τα προϊόντα του.