ΝΕΑ

ΗΟΜΕ » ΝΕΑ

Τα νέα του ΙΤΑΠ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΙΤΑΠ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΖΥΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Ενζυμικού Αναλυτή

0 comments

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ 25/9/2018

Επανάληψη στο ορθό της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ της 25/9/2018 για την Ανακοίνωση Υποψηφίων & Ημ/νιας διεξαγωγής εκλογών ΕΣΙ του ΙΤΑΠ.

0 comments

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ & ΗΜ/ΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΣΙ ΤΟΥ ΙΤΑΠ

Ανακοίνωση Υποψηφίων & Ημερομηνίας διεξαγωγής εκλογών Επιστημονικού Συμβουλίου Ινστιτούτου (ΕΣΙ) του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων (ΙΤΑΠ)  

0 comments

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποψηφιότητα μελών του ΕΣΙ του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων (ΙΤΑΠ)

Κατόπιν της απόφασης ΔΣ θέμα 27/119η/05-09-2018 με θέμα «Επιστημονικό Συμβούλιο Ινστιτούτου» και λαμβάνοντας υπόψη πως ο αριθμός των υπηρετούντων ερευνητών Α΄ και Β΄ βαθμίδας του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων (ΙΤΑΠ) δεν επαρκεί για την συγκρότηση του πενταμελούς ΕΣΙ του, καλούνται οι ερευνητές Α΄ και Β΄ βαθμίδας άλλων Ινστιτούτων του ΕΛΓΟ “ΔΗΜΗΤΡΑ” με αντικείμενο τη χημεία…

0 comments

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης και ανάρτηση πίνακα κατάταξης για την Αρ.Πρωτ.: 1149/2187/15-05-2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Ανάθεση έργου σε ανάδοχο στα πλαίσια του έργου «Σχεδιασμός νέων προϊόντων τύπου σαλτσών-αλειμμάτων και έλεγχος της ασφάλειας, ποιότητας και σταθερότητάς τους με το χρόνο αποθήκευσης».

0 comments

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων–Τμ.Γάλακτος του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Promotion of local Mediterranean fermented foods through a better knowledge and management of microbial resources- ProMedFoods” στο πλαίσιο του προγράμματος…

0 comments

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπό, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Σχεδιασμός νέων προϊόντων τύπου σαλτσών-αλειμμάτων και έλεγχος της ασφάλειας, ποιότητας και σταθερότητάς τους με το χρόνο αποθήκευσης».

0 comments

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΕΛΙΑ – ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΖΥΜΟΥΜΕΝΟ ΤΡΟΦΙΜΟ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΙΤΑΠ Σοφοκλή Βενιζέλου 1, 141 23 Λυκόβρυση Αττικής – τηλ.: 210 2845940   ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2018

0 comments

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΙΤΑΠ Σοφοκλή Βενιζέλου 1, 141 23 Λυκόβρυση Αττικής – τηλ.: 210 2845940 e-mail: anthi.argyri@gmail.com ΤΕΥΧΟΣ 19  

0 comments

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΙΤΑΠ Σοφοκλή Βενιζέλου 1, 141 23 Λυκόβρυση Αττικής – τηλ.: 210 2845940 e-mail: gkats@chemeng.ntua.gr ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: Σκοπός των νέων τεχνολογιών είναι να αντικαταστήσουν υπάρχουσες πρακτικές που αναπόφευκτα προκαλούν ποιοτική υποβάθμιση των φρούτων και των λαχανικών, όπως το τελικό χρώμα, το άρωμα και η γεύση. ΥΠΑΙΘΡΟΣ | 27/10/2017 ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ…

0 comments