ΙΤΑΠ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 

ΙΤΑΠ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΙΤΑΠ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΙΤΑΠ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΙΤΑΠ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΙΤΑΠ

Το Ι.Τ.Α.Π είναι το μοναδικό ερευνητικό ινστιτούτο του ευρύτερου δημόσιου τομέα που ασχολείται με την ποιότητα, ασφάλεια, συντήρηση και μεταποίηση τροφίμων φυτικής και ζωϊκής προέλευσης.

ΕΡΕΥΝA

ΕΡΕΥΝA

Καλύπτει σημαντικά πεδία έρευνας στην Επιστήμη και την Τεχνολογία των Τροφίμων και των ποτών από αξιόλογο ερευνητικό και επιστημονικό προσωπικό.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΤΕΧΝOΛOΓΙKH ΥΠOΣΤHΡΙΞH ΠAΡAΓΩΓΙKΩΝ ΦOΡΕΩΝ

ΤΕΧΝOΛOΓΙKH ΥΠOΣΤHΡΙΞH ΠAΡAΓΩΓΙKΩΝ ΦOΡΕΩΝ

Επίλυση προβλημάτων κατά την παραγωγική διαδικασία, διασφάλιση της ποιότητας και της υγιεινής των τροφίμων και ανάπτυξη νέων προϊόντων με την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και τεχνολογιών.

ΜΕΛΕΤΕΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 

ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ

ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ

Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά και εθνικά περιοδικά και ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες, στον έντυπο τύπο, στα ΜΜΕ και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ

Η μεταφορά τεχνογνωσίας και η εφαρμογή των ερευνητικών αποτελεσμάτων στη βιομηχανία τροφίμων γίνεται σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις του κλάδου.

ΕKΠAΙΔΕΥΣH

ΕKΠAΙΔΕΥΣH

Επιμόρφωση φοιτητών AEΙ, TEΙ, ΙΕΚ, στελεχών Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Γεωργικών Βιομηχανιών.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΙΤΑΠ

Το ΙΤΑΠ παρέχει υπηρεσίες με εξειδικευμένες αναλύσεις σε τρόφιμα και αγροτικά προϊόντα, τεχνολογική υποστήριξη και διενέργεια μελετών με σκοπό την επίλυση προβλημάτων κατά την παραγωγική διαδικασία, τη διασφάλιση της ποιότητας και της υγιεινής των τροφίμων καθώς και την ανάπτυξη νέων προϊόντων με την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και τεχνολογιών.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΤΑΠ

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΧΗΜΙΚΕΣ & ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΓΛΕΥΚΩΝ, ΟΙΝΩΝ & ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ
ΜΕΛΕΤΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 • Αναλύσεις διαθρεπτικής επισήμανσης τροφίμων
 • Προσδιορισμός πρόσθετων και συντηρητικών
 • Προσδιορισμός μυκοτοξινών
 • Διάφορες αναλύσεις τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα…

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 • Μέθοδοι απαρίθμησης
 • Μέθοδοι ανίχνευσης και απαρίθμησης
 • Μικροβιολογικός έλεγχος σε νερά

Διαβάστε περισσότερα…

ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 • Ποιοτική ανίχνευση γενετικών τροποποιήσεων σε σπόρους σποράς και άλευρα με τη χρήση PCR και των εξειδικευμένων εκκινητών 35S, NOS.

Διαβάστε περισσότερα…

ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 • Οργανοληπτική αξιολόγηση τροφίμων
 • Συγκριτική οργανοληπτική αξιολόγηση ομοειδών τροφίμων
 • Συσχέτιση ενόργανων αναλύσεων ποιοτικών δεικτών με οργανοληπτικά κριτήρια
 • Οργανοληπτική αξιολόγηση επιτραπέζιας ελιάς

Διαβάστε περισσότερα…

ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 • Ανίχνευση και ταυτοποίηση παθογόνων, αλλοιογόνων και μικροοργανισμών με τεχνολογικό ενδιαφέρον σε τρόφιμα
 • Παρακολούθηση μικροχλωρίδας ενός τροφίμου κατά την συντήρησή του
 • Παρακολούθηση μικροχλωρίδας ενός τροφίμου κατευθείαν από το τρόφιμο

Διαβάστε περισσότερα…

ΧΗΜΙΚΕΣ & ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΓΛΕΥΚΩΝ, ΟΙΝΩΝ & ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ

ΧΗΜΙΚΕΣ & ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΓΛΕΥΚΩΝ, ΟΙΝΩΝ & ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ

 • Χημικές αναλύσεις
 • Μικροβιολογικές αναλύσεις
 • Πακέτο αναλύσεων για γλεύκος
 • Πακέτο αναλύσεων για οίνο

Διαβάστε περισσότερα…

ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΗΜΕΡΙΔΕΣ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

September 3rd – 6th 2018, Freie Universität Berlin, Germany

September 3rd – 6th 2018, Freie Universität Berlin, Germany

25-27 April 2018 in Stockholm, Sweden

25-27 April 2018 in Stockholm, Sweden

13-16 November 2017 | Melia Sitges, Sitges, Spain

13-16 November 2017 | Melia Sitges, Sitges, Spain

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΤΑΠ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΙΤΑΠ

Όλες οι τελευταίες δράσεις και ανακοινώσεις του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΑΔΑ:ΩΛΨΑΟΞ3Μ-ΙΓΠ) προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΑΔΑ:ΩΛΨΑΟΞ3Μ-ΙΓΠ) προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο

21/01/2019

To Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων – ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ –ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαί...
Read More  
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΑΔΑ:Ω2ΖΨΟΞ3Μ-ΙΨΗ) προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΑΔΑ:Ω2ΖΨΟΞ3Μ-ΙΨΗ) προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο

10/01/2019

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων- ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης  έργου ιδιωτικού δικαίου, μ...
Read More  
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΑΔΑ:ΩΡΞΙΟΞ3Μ-1ΩΣ) προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΑΔΑ:ΩΡΞΙΟΞ3Μ-1ΩΣ) προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο

21/12/2018

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων- ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης  έργου ιδιωτικού δικαίου, μ...
Read More  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΤΑΠ

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

Map