ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ & ΗΜ/ΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΣΙ ΤΟΥ ΙΤΑΠ

Ανακοίνωση Υποψηφίων & Ημερομηνίας διεξαγωγής εκλογών Επιστημονικού Συμβουλίου Ινστιτούτου (ΕΣΙ) του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων (ΙΤΑΠ)