«Ανάπτυξη καινοτόμου τροφίμου από συκωτάκια ψαριού και εφαρμογή συμβατικών και εναλλακτικών τεχνολογιών σταθεροποίησης για παραγωγή προϊόντος υψηλής ποιότητας”

«Ανάπτυξη καινοτόμου τροφίμου από συκωτάκια ψαριού και εφαρμογή συμβατικών και εναλλακτικών τεχνολογιών σταθεροποίησης για παραγωγή προϊόντος υψηλής ποιότητας”, ΠΕΛΡ1-0014264, ΟΠΣ 5041625, της δράσης «Ενίσχυση πρωτοβουλιών ΜΜΕ για ανάπτυξη Έρευνας και Καινοτομίας», χρηματοδοτούμενο από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, Π/Υ (ΙΤΑΠ) 12.400,00.

Συμμετέχοντες φορείς: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ (Συντονιστής φορέας), Γεροντίδης Ιωάννης IKE_GFISH

Το συγκεκριμένο έργο αποσκοπεί στη μελέτη, ανάπτυξη και διάθεση στην αγορά νέων προιόντων υψηλής διατροφικής αξίας και μακράς διατηρησιμότητας. Ειδικότερα τα προιόντα που θα αναπτυχθούν θα προέρχονται από μη αξιοποίησημα υποπροιόντα σολομού ιχθυοκαλλιέργειας όπως είναι το συκώτι το οποίο αποτελεί σημαντική πηγή ωμέγα 3 και 6 λιπαρών οξέων. Τα προιόντα θα αξιολογηθούν ως προς τη θρεπτικότητά τους μέσω προσδιορισμού λιπαρών οξέων, βιταμινών και αντιοξειδωτικών ουσιών. Την έρευνα και ανάπτυξη των προιόντων συκωτιού σολομού διαφορετικών συνταγών, θα ακολουθήσει η μέλετη διατηρησιμότητας των προιόντων μέσω ανάλυσης κατάλληλων παραμέτρων ποιότητας κατά τη διάρκεια αποθήκευσής τους σε διαφορετικές θερμοκρασίες με στόχο την πιθανή βελτίωσή τους για την παροχή προιόντων βέλτιστης ποιότητας και διατηρησιμότητας.

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Γεώργιος Κατσαρός

Ημερομηνία έναρξης: 23/01/2019

Ημερομηνία λήξης: 22/01/2020