Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση κυτταρικού βιοαισθητήρα για την ανίχνευση αφλατοξίνης Β1 σε κελυφωτά φιστίκια και καρύδια

Τίτλος έργου: Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση κυτταρικού βιοαισθητήρα για την ανίχνευση αφλατοξίνης Β1 σε κελυφωτά φιστίκια και καρύδια.

Οφελούμενος: Μαυρίκου Σοφία.

Υπεύθυνος παρακολούθησης έργου: Δρ. Οικονόμου Δ

Προϋπολογισμός έργου:47.066,66 €