“Ανάπτυξη, μαθηματική περιγραφή και άριστος σχεδιασμός καινοτόμων μη θερμικών τεχνολογιών για την επεξεργασία, συσκευασία, διακίνηση και αποθήκευση τροφίμων βελτιωμένης ποιότητας και ασφάλειας”

Τίτλος έργου: “Ανάπτυξη, μαθηματική περιγραφή και άριστος σχεδιασμός καινοτόμων μη θερμικών τεχνολογιών για την επεξεργασία, συσκευασία, διακίνηση και αποθήκευση τροφίμων βελτιωμένης ποιότητας και ασφάλειας”.

Συντονιστής έργου: EMΠ

Επιστημονικά Υπεύθυνος έργου για το ΙΤΑΠ: Δρ. Χ. Τάσσου

Συμμετέχοντες φορείς: ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ (ΙΤΑΠ), ΓΠΑ, ΕΜΠ, ΑΠΘ.

Φορέας χρηματοδότησης: ΘΑΛΗΣ 2011, ΓΓΕΤ

Έναρξη – Λήξη: 2011-2015

Προϋπολογισμός του έργου για το ΙΤΑΠ: 94.000,00 €

Σκοπός του έργου: Η ανάπτυξη, η μαθηματική περιγραφή και ο σχεδιασμός καινοτόμων μη θερμικών τεχνολογιών για την επεξεργασία, συσκευασία, διακίνηση και αποθήκευση τροφίμων βελτιωμένης ποιότητας και ασφάλειας.