ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Ο Δρ. Αράπογλου Δημήτριος είναι Γεωπόνος και Δρ. Χημικός Μηχανικός και εργάζεται ως Εντεταλμένος Ερευνητής Γ’ στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ (πρώην ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε) στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων. Είναι πτυχιούχος του Γεωργικού (νυν Γεωπονικού) Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήματος Φυτικής Παραγωγής και Διδάκτορας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Τμήματος Χημικών Μηχανικών στον Τομέα Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών, με θέμα της διατριβής «Ηλεκτρολυτική οξείδωση υπολειμμάτων οργανοφωσφορικών φυτοφαρμάκων».

Η εικοσαετής και πλέον επαγγελματική εμπειρία του περιλαμβάνει πλούσιο ερευνητικό έργο με κύριο αντικείμενο την διαχείριση και αξιοποίηση των αποβλήτων-υποπροϊόντων της αγροτοβιομηχανίας.

Ειδικότερα έχει ασχοληθεί :

 • με την καταστροφή των αποθεμάτων των αχρησιμοποίητων φυτοφαρμάκων, καθώς και άλλων υγρών αποβλήτων (ελαιοτριβείων, αστικών λυμάτων, στραγγισμάτων από ΧΥΤΑ κ.α.) με ηλεκτρόλυση.
 • την ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων των ελαιοτριβείων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • την αξιοποίηση των απονέρων των ελαιουργείων με τεχνολογία μεβρανών, καθώς και με βιοτεχνολογικές και φυσικοχημικές μεθόδους (με ενεργό άνθρακα παρασκευασμένο από απόβλητα αγροτοβιομηχανίας).
 • τη διαχείριση των επιβαρυμένων, με απόβλητα ελαιοτριβείων, εδαφών, με χρήση ζεόλιθου.
 • Τη χρήση αποβλήτων-υπολειμμάτων για παραγωγή εδαφοβελτιωτικού (κατσίγαρος και πυρηνόξυλο, λάσπη λυμάτων κ.α.).
 • Την επεξεργασία αποβλήτων με μικροοργανισμούς με σκοπό παραγωγή βιοτεχνολογικών προϊόντων υψηλής προστιθεμένης αξίας, όπως :
 • στέμφυλων οινοποιίας και αμυλούχων υγρών αποβλήτων πατατοβιομηχανίας με τον Aureobasidium pullulans για την παραγωγή του πολυσακχαρίτη pullulan,
 • μελάσα ή στέμφυλα οινοποιίας με Saccharomyces cerevsciae, για την υποκατάσταση ιχθυαλεύρων σε ιχθυοτροφές τσιπούρας, με μικροβιακή πρωτεΐνη,
 • μελάσας, αραβόσιτου, φλούδες πατάτας από τη βιομηχανία τσιπς και σόργου, με τη ζύμη Saccharomyces cerevsciae για την παραγωγή βιοαιθανόλης.

Επίσης έχει ασχοληθεί με θέματα τεχνολογίας τροφίμων όπως:

 • Την βελτίωση του ελαιολάδου με βιοτεχνολογικά μέσα (προσθήκη ενζύμων κατά τη μάλαξη) και τη μελέτη των ποιοτικών χαρακτηριστικών του.
 • Με μικροβιολογικές αναλύσεις της μέντας της πιπερώδους.
 • Φυσικοχημικές αναλύσεις σε διάφορες ποικιλίες καρυδιών.
 • Τη συντήρηση δημητριακών σε ελεγχόμενη τροποποιημένη ατμόσφαιρα αζώτου.
 • Τις φυσικοχημικές αλλαγές και τη δημιουργία ακρυλαμιδίου, κατά τη διάρκεια του τηγανίσματος πατατών σε διάφορα έλαια.
 • Μελέτη φυσικοχημικών χαρακτηριστικών διαφόρων τύπων ελληνικού μελιού.

Έχει πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία με εκπαίδευση πολλών φοιτητών και επίβλεψη των πτυχιακών μελετών τους, από το ΕΜΠ (Τμ. Χημικών Μηχανικών), Γεωπονικό Πανεπιστήμιο (Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου), ΤΕΙ Πελοποννήσου (Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων).

Έχει συμμετάσχει σε 19 ερευνητικά προγράμματα, ενώ είναι συγγραφέας σε πλέον των 100 δημοσιεύσεων: 19 άρθρα σε περιοδικά του SCI, 4 άρθρα σε περιοδικά εκτός SCI, 1 κεφάλαιο σε διεθνές επιστημονικό βιβλίο και 86 άρθρα σε πρακτικά διεθνών και ελληνικών συνεδρίων. Έχει εθνική και διεθνή αναγνώριση δεδομένου ότι έχουν γίνει 441 ετεροαναφορές του δημοσιευμένου ερευνητικού του έργου στο Science Citation Index (SCI), ενώ ήταν αξιολογητής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.


ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ