ΑΡΓΥΡΗ ΑΝΘΟΥΛΑ

Η Δρ. Ανθούλα Αργύρη είναι απόφοιτος του τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (2007) και διδάκτωρ του τμήματος  Cranfield Health, Cranfield University, UK (2011). Έχει δημοσιεύσει 18 εργασίες σε διεθνή περιοδικά (IF/pub: 3.283, h-index: 11, 616 citations), 3 κεφάλαια σε βιβλία και πάνω από 100 εργασίες σε διεθνή και εθνικά συνέδρια. Από το 2006, έχει συμμετάσχει σε 14 ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. και από εθνικούς πόρους (3 ως Επιστ. Υπεύθυνος). Από το 2017 εργάζεται ως Ερευνήτρια στο Ινστ. Τεχν. Αγροτικών Προϊόντων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Το πεδίο έρευνας της εστιάζεται (α) στην εφαρμογή νέων και εναλλακτικών τεχνολογιών για τη βελτίωση της ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων (φυτικής και ζωικής προέλευσης) με τη χρήση φυσικών συντηρητικών, ήπιων επεξεργασιών και νέων συσκευασιών, (β) τη ζύμωση και παραγωγή τροφίμων αυξημένης προστιθέμενης αξίας με τη χρήση προβιοτικών/ εναρκτήριων καλλιεργειών και βιολειτουργικών συστατικών και (γ) την εφαρμογή μοντέρνων και ταχέων μεθόδων για την ανάλυση τροφίμων με τη χρήση της χημειομετρίας και βιοπληροφορικής.


ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ