ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Ο Δρ Δημήτρης Αργυρόπουλος, Ερευνητής Γ΄ (Γενετική Ταυτοποίηση), είναι απόφοιτος του ΓΠΑ με μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Μοριακής Βιολογίας  του London Un. (Imperial-Wye) και στο τμήμα Cybernetics and Engineering  σε έμπειρα συστήματα του  Un. of Reading, UK. Κάτοχος  διδακτορικoύ του   Animal, Microbial & Food Sciences Dep. του Un. of Reading, με αντικείμενο τη γονιδιωματική γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ). Από το 2000 δραστηριοποιείται ως Τεχνικός υπεύθυνος  στη δημιουργία και λειτουργία του Εργαστηρίου Γενετικής Ταυτοποίησης (ΕΓΕΤΑ) του Ινστιτούτου. Τα  ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη γονιδιωματική γενετικά τροποποιημένων οργανισμών,  των εφαρμογών τους στη Βιοτεχνολογία  και των τεχνολογιών  ανίχνευσής τους.


ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΔΡ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ