«Αριστοποίηση θερμικής επεξεργασίας και διασφάλισης ασηπτικών συνθηκών σε συστήματα «ασηπτικής επεξεργασίας» σε βιομηχανίες μεταποίησης προϊόντων τομάτας και φρούτων»

Τίτλος έργου «Αριστοποίηση θερμικής επεξεργασίας και διασφάλισης ασηπτικών συνθηκών σε συστήματα «ασηπτικής επεξεργασίας» σε βιομηχανίες μεταποίησης προϊόντων τομάτας και φρούτων» 05ΔΣΒΕΠΡΟ-36.

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος για το ΙΤΕΓΕΠ: Φ. Σαμαράς.

Φορέας χρηματοδότησης: ΓΓΕΤ Διεθνής Συνεργασία 05ΔΣΒΕΠΡΟ-36.

Ανάδοχος φορέας: Νομικός ΑΕ Βιομηχανία Κονσερβών.

Συμμετέχοντες φορείς: ΕΘΙΑΓΕ Ι.ΤΕ.ΓΕ.Π, Rossi-Catelli Food Processing equipment   Italy, HRS Spiratube, S.L. Spain.

Χρόνος υλοποίησης: 2005-2008

Συνολικός Προϋπολογισμός έργου: 509.500€

Προϋπολογισμός έργου για το ΙΤΕΓΕΠ: 155.000 €

Σκοπός του έργου: Η αριστοποίηση θερμικής επεξεργασίας και διασφάλισης ασηπτικών συνθηκών σε συστήματα «ασηπτικής επεξεργασίας» σε βιομηχανίες μεταποίησης προϊόντων τομάτας και φρούτων. Έγινε προσπάθεια επαλήθευσης των εργαστηριακών δεδομένων θερμικής επεξεργασίας προϊόντων βιομηχανικής τομάτας σε πραγματικές συνθήκες επεξεργασίας σε πιλοτική γραμμή. Επίσης διερευνήθηκε η αριστοποίηση της θερμικής επεξεργασίας σε ασηπτικά συσκευαζόμενο πουρέ και κύβους φρούτων. Τέλος διερευνήθηκαν οι παράγοντες που συμβάλουν στην ανατροπή των ασηπτικών συνθηκών στα ασηπτικά συγκροτήματα θερμικής επεξεργασίας-ασηπτικής συσκευασίας καθώς και τρόποι πρόληψης των.