«Αξιοποίηση υπολείμματος καλλιέργειας μανιταριών για ανάκτηση ενζύμων, μείωση φαινολικού φορτίου-αποχρωματισμό τοξικών αποβλήτων και νέα παραγωγή φαρμακευτικών μανιταριών (Acronym: ‘ΒΙΟαπΥΚΜενΦαρΜα, ΚΥΠΕ 33/89’’)»

Τίτλος έργου: «Αξιοποίηση υπολείμματος καλλιέργειας μανιταριών για ανάκτηση ενζύμων, μείωση φαινολικού φορτίου-αποχρωματισμό τοξικών αποβλήτων και νέα παραγωγή φαρμακευτικών μανιταριών (Acronym: ‘ΒΙΟαπΥΚΜενΦαρΜα, ΚΥΠΕ 33/89’’)».

Ωφελούμενος: Δρ. Χ. Οικονόμου(ΑΓΡΟ-ΕΤΑΚ)

Υπεύθυνος παρακολούθησης έργου: Δρ Α. Φιλιππούσης

Προϋπολογισμός έργου: 47.066,66 €

Το έργο ολοκληρώθηκε με επιτυχία.