«Χρήση νέων τεχνολογιών για την παραγωγή μη συμπυκνωμένου χυμού Ελληνικών ποικιλιών πορτοκαλιού με αριστοποιημένη ποιότητα»

Τίτλος έργου: «Χρήση νέων τεχνολογιών για την παραγωγή μη συμπυκνωμένου χυμού Ελληνικών ποικιλιών πορτοκαλιού με αριστοποιημένη ποιότητα». 10SMEs2009

Επιστημονικά Υπεύθυνος έργου για το Ι.Τ.Α.Π:. Δρ. Χ. Τάσσου

Συντονιστής έργου: Χρόνης Μ., ΑΣΠΙΣ Α.Ε

Έναρξη-Λήξη: 2012 – 2015

Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ 2007-2013 Ενίσχυση νέων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων 400.000,00€ -Υπεργολαβία ΙΤΑΠ 90.000,00 €

Σκοπός του έργου: Βασικό αντικείμενο του έργου είναι η παραγωγή μη συμπυκνωμένου χυμού (NFC) από ελληνικά πορτοκάλια με στόχους :

– Αποπίκρανση χωρίς υποβάθμιση και τα επιπλέον στάδια διεργασίας που απαιτεί η συμβατική επεξεργασία με ρητίνες,   με χρήση νέων ενζυμικών και μη θερμικών μεθόδων όπως η υπερυψηλή πίεση

– Επίτευξη μικροβιολογικής και ποιοτικής σταθερότητας χωρίς έντονες συνθήκες θερμικής

κατεργασίας που προκαλούν υποβάθμιση της γευστικής και αρωματικής ποιότητας.

Η έρευνα επικεντρώθηκε στο φαινόμενο της ανάπτυξης πικρής γεύσης και αρώματος (πίκρανση) στο χυμό των εσπεριδοειδών που οφείλεται κυρίως στο σχηματισμό του πικρού λιμονοειδούς, λιμονίνη, και στη διερεύνηση καινούριων διεργασιών αποπίκρανσης.