Χρήση ομικών τεχνολογιών για τον εμπλουτισμό του βρεφικού γάλακτος- MILKSAFE, Τ2ΕΔΚ-02222, ΟΠΣ 5074548

Τίτλος έργου: ‘Χρήση ομικών τεχνολογιών για τον εμπλουτισμό του βρεφικού γάλακτος- MILKSAFE, Τ2ΕΔΚ-02222, ΟΠΣ 5074548

Δικαιούχοι Φορείς: ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ΓΠΑ, ΕΠΙ-ΕΚΠΑ, ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ, ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΕΒΕ, ΓΙΩΤΗΣ ΑΕ, ΣΤΑΜΟΥ ΑΕ, ΣΕΒΤ

Συντονιστής έργου: ΓΠΑ

Επιστημονικός Υπεύθυνος έργου για το ΙΤΑΠ: Δρ. Γεώργιος Κατσαρός

Φορέας χρηματοδότησης: ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β κύκλος, ΕΠΑνΕΚ 2014-2020

Έναρξη – Λήξη: 29-10-2020 έως 28/10/2023

Προϋπολογισμός του έργου για το ΙΤΑΠ: 79.945,00 €

Ιστότοπος: http://darkdna.gr/milksafe/index.html

Περίληψη:

Το μητρικό γάλα αποτελεί την ιδανική τροφή για το τελειόμηνο και πρόωρο νεογνό και έχει αναμφισβήτητα άμεσα και απώτερα οφέλη. Μεταξύ άλλων, προστατεύει από λοιμώξεις, ελαττώνει τον κίνδυνο νεκρωτικής εντεροκολίτιδας και αμφιβληστροειδοπάθειας των προώρων, βελτιώνει τη νευροαναπτυξιακή έκβαση και μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης παχυσαρκίας και μεταβολικού συνδρόμου αργότερα στη ζωή. Στην παρούσα μελέτη θα γίνουν μελέτες λειτουργικής γονιδιωματικής, συγκριτικής γονιδιωματικής, τρανσκριπτομικής, αλληλούχισης, πρωτεομικής και μεταβολομικής για το μητρικό γάλα. Το MilkSafe θα συμπεριλάβει έναν διεξοδικό και αμερόληπτο έλεγχο των γονιδιωμάτων, αναπτύσσοντας νέα εργαλεία βιοπληροφορικής για να προσδιορίσουμε για πρώτη φορά, τα μακρά μη κωδικοποιημένα RNAs και τις πρωτεΐνες στα εξωσώματα του μητρικού γάλακτος.
Σημαντικά ΙncRNAs και πρωτεϊνικά μόρια θα επικυρωθούν ως υποψήφιοι βιοδείκτες σε εξωσώματα μίας μεγαλύτερης ομάδας δειγμάτων μητρικού γάλακτος και αίματος / ορού. Τα επικυρωμένα ncRNAs / πρωτεΐνες θα αναλυθούν σε εξωσώματα του μητρικού γάλακτος, του βόειου γάλακτος και των βρεφικών παρασκευασμάτων για να εξερευνηθούν νέοι τρόποι βελτίωσης της σύνθεσης του γάλακτος. Η έκφραση αυτών των δεικτών θα συγκριθεί με εξωσώματα από το μητρικό γάλα και 3 γάλατα ζωικής προέλευσης, προκειμένου να αναφερθούν νέοι τρόποι βελτίωσης της σύνθεσης του εμπορικού γάλακτος. Η έκφραση των ncRNAs, σε αντίθεση με αυτή των mRNAs, είναι ένας άμεσος δείκτης της λειτουργικής παρουσίας τους. Τα παραπάνω αποτελέσματα και η πολυδιάστατη αυτή πληροφορία θα συντονιστεί κάτω από τα πλαίσία μιας ολιστικής προσέγγισης βιολογίας συστημάτων και βιοπληροφορικής ανάλυσης. Η πληροφορία που θα δημιουργηθεί στα πλαίσια αυτής της μελέτης θα αναλυθεί με τεχνικές και αλγόριθμους εξόρυξης και συνδυασμού δεδομένων. Έχοντας μοριακά προσδιορίσει το μητρικό γάλα (breast milk molecular fingerprinting), στο επόμενο στάδιο θα γίνει προσπάθεια να εξανθρωπιστεί το εμπορικό παρασκεύασμα. Τα οφέλη του μητρικού γάλατος αποδίδονται στα διάφορα συστατικά του στα οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, θρεπτικά συστατικά, ορμόνες, αυξητικοί παράγοντες, κύτταρα ανοσοποιητικού, αντισώματα, κυτταροκίνες, αντιμικροβιακά πεπτίδια, αλλά και εξωκυττάρια κυστίδια (extracellular vesicles).