Διαγωνισμός Agar art – World Microbiome Day

Συμμετοχή του Ινστιτούτου τεχνολογίας αγροτικών προϊόντων στον διαγωνισμό Agar art – World Microbiome Day.

Fancy drawing a funky picture on some agar plates with your favourite microbes? We’d love for you to share them with us!
Submit your agar art picture,  and get published on our gallery.
Submissions need to be sent by the end of 27th June 2019 and the winner of the contest will receive a special  3-D printed Millenium Falcon Tube Holder.
Διαβάστε περισσότερα στο: worldmicrobiomeday.com/competitions