ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Δρ. Διαμαντοπούλου Παναγιώτα. Γεωπόνος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, MSc-PhD. Αναπληρώτρια Ερευνήτρια στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ (πρώην ΕΘΙΑΓΕ), στο Εργαστήριο Εδώδιμων Μυκήτων (ΕΕΜ) του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων (ΙΤΑΠ). Πτυχιούχος του Τμήματος ‘Γεωργικών Βιομηχανιών’ (Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (1996), με μεταπτυχιακό στην Τεχνολογία των Τροφίμων (ΜSc) στο Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ Αγγλίας (1997) και μετεκπαίδευση στη Βουδαπέστη Ουγγαρίας με έμφαση στη Μικροβιολογία τροφίμων. Διδάκτορας του Εργαστήριου Χημείας και Ανάλυσης Τροφίμων του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΓΠΑ (2012), με θέμα διατριβής ‘Μελέτες βιοσύνθεσης πολυσακχαριτών και λιπιδίων κατά την καλλιέργεια μακρομυκήτων’. Η 19ετής επαγγελματική εμπειρία της περιλαμβάνει πλούσιο ερευνητικό έργο (συμμετοχή στην υλοποίηση 12 ερευνητικών έργων) με αντικείμενο τα εδώδιμα και φαρμακευτικά μανιτάρια που αφορά στην αξιοποίηση γεωργο-βιομηχανικών υπολειμμάτων-αποβλήτων με την καλλιέργεια εδώδιμων και φαρμακευτικών μανιταριών για παραγωγή βιομάζας και μεταβολικών προϊόντων βιοτεχνολογικού ενδιαφέροντος, όπως ένζυμα, πολυσακχαρίτες, λιπίδια, σε στερεές και υγρές ζυμώσεις. Είναι κριτής στην αξιολόγηση ερευνητικών εργασιών σε διεθνή περιοδικά, αξιολογητής ερευνητικών προτάσεων της ΓΓΕΤ και έχει διδακτικό έργο στο ΓΠΑ σε μεταπτυχιακά σεμινάρια με αντικείμενο την βιοτεχνολογία μανιταριών και στο Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών, καθώς και συμβουλευτικό σε θέματα βιομηχανικής καλλιέργειας μανιταριών. Το συγγραφικό έργο ξεπερνά τις 70 δημοσιεύσεις (22 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, 5 μονογραφίες και κεφάλαια βιβλίων διεθνών εκδόσεων, >45 άρθρα σε πρακτικά διεθνών και ελληνικών συνεδρίων με >600 αναφορές σε αυτό.


ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ