Διερεύνηση, αξιολόγηση και επεξεργασία των φυσικοχημικών/ποιοτικών χαρακτηριστικών ελαιολάδου από δυο ποικιλίες ελιάς που ευδοκιμούν και καλλιεργούνται στη περιφέρεια Πελοποννήσου. (ΚΥΠΕ:3131/28)

Τίτλος έργου: Διερεύνηση, αξιολόγηση και επεξεργασία των φυσικοχημικών/ποιοτικών χαρακτηριστικών ελαιολάδου από δυο ποικιλίες ελιάς που ευδοκιμούν και καλλιεργούνται στη περιφέρεια Πελοποννήσου. (ΚΥΠΕ:3131/28).

Οφελούμενος: Σκιαδά Β.

Υπεύθυνος παρακολούθησης έργου: Δρ.Βεκιάρη Σ.

Προϋπολογισμός έργου:47.066,66 €