“Διερεύνηση της ύπαρξης αλλοιογόνων Alicyclobacillus spp. σε χυμούς και άλλα προϊόντα φρούτων. Οικολογία, μέθοδοι ανίχνευσης και τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος”

Τίτλος πρότασης: “Διερεύνηση της ύπαρξης αλλοιογόνων Alicyclobacillus spp. σε χυμούς και άλλα προϊόντα φρούτων. Οικολογία, μέθοδοι ανίχνευσης και τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος”

Συμμετέχοντες φορείς: ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ (ΙΤΑΠ).

Φορέας χρηματοδότησης: Υποστήριξη Ομάδων MME για Δραστηριότητες Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης 2010, ΓΓΕΤ

Έναρξη – Λήξη: 2011-2015

Προϋπολογισμός του έργου για το ΙΤΑΠ: 200.000 €

Σκοπός του έργου: Η διερεύνηση της ύπαρξης αλλοιογόνων Alicyclobacillus spp. σε χυμούς και άλλα προϊόντα φρούτων.

 

Χρήση του φυτού της χαρουπιάς στα πλαίσια συστήματος ελέγχου της ερημοποίησης στις μεσογειακές χώρες Ελλάδα και Τουρκία ».

“Use of Carob plants (Ceratonia siliqua) as a monitoring system for dissertification in the Mediterranean areas of Greece and Turkey”.  

Υπεύθυνος έργου: Δρ. Ουζουνίδου Γεωργία.

Ερευνητική ομάδα: Βεκιάρη Στ., Ασφή Μαρία.

Συμμετέχοντες φορείς: Εμμ.Κουφάκης και Σια, Ο.Ε, Ege University, Botany Department, Bornova, Izmir, TURKEY.

Έναρξη – Λήξη: 1/8/07έως 31/3/09

Χρηματοδότηση: Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Τουρκίας ΓΓΕΤ 13.500 €

Σκοπός έργου: Ο βασικός στόχος του προγράμματος ήταν η ανάπτυξη μιας επιστημονικής μεθοδολογίας για τον έλεγχο του κινδύνου της ερημοποίησης σε υποβαθμισμένα μέρη της περιοχής της Μεσογείου με βάση την οικο-φυσιολογική συμπεριφορά αυτού του είδους. Έγινε μία προσπάθεια να εκπονηθούν κι αναπτυχθούν τεχνικές ερημοποίησης στις Μεσογειακές χώρες με την επιλογή δύο περιοχών δοκιμών στην Ελλάδα και Τουρκία, με βάση την ανάλυση των οικο-φυσιολογικών παραμέτρων της χαρουπιάς.