“Διερεύνηση των συνθηκών που προκαλούν ανατροπή των άσηπτων συνθηκών σε συστήματα ασηπτικής επεξεργασίας-συσκευασίας προϊόντων τομάτας και φρούτων”

Τίτλος έργου: “Διερεύνηση των συνθηκών που προκαλούν ανατροπή των άσηπτων συνθηκών σε συστήματα ασηπτικής επεξεργασίας-συσκευασίας προϊόντων τομάτας και φρούτων”. ΔΣΒΕΠΡΟ- 2005.

Συντονιστής έργου: Δρ. Κ. Μαλλίδης

Διάρκεια: 6/06- 12/07

Συμμετέχοντες: Δ. Νομικός Α.Ε., ΑΦΟΙ Χριστοδούλου.

Προϋπολογισμός: ΔΣΒΕΠΡΟ. 155.000 €