“Διερεύνηση βιοδραστικών ουσιών Φαρμακευτικών Εδώδιμων μανιταριών’’

Τίτλος πρότασης: “Διερεύνηση βιοδραστικών ουσιών Φαρμακευτικών Εδώδιμων μανιταριών’’.

Έναρξη – Λήξη: 1.2.2013- 1.2.2015

Υπεύθυνος έργου: Δρ K. Ισραηλίδης

Συντονιστής έργου: Δρ K. Ισραηλίδης

Ερευνητική ομάδα: Ε. Λαχουβάρης (εταιρεία ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΔΙΡΦΥΣ)

Φορέας χρηματοδότησης: ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΔΙΡΦΥΣ

Χρηματοδότηση: 7.380,00€