ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗ ΑΓΑΠΗ

Η Δρ. Αγάπη Ι. Δουλγεράκη, είναι απόφοιτος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΓΠΑ (2007) και διδάκτορας του Cranfield University (UK) (2011). Έχει συμμετάσχει σε πάνω από 10 διεθνή και εθνικά ερευνητικά προγράμματα στο αντικείμενο της μικροβιολογίας τροφίμων. Επίσης, έχει λάβει χρηματοδότηση για 2 ερευνητικά προγράμματα από το ΥΠΑΑΤ (47066,66€) και Ίδρυμα Λάτση (12000€). Συγκεκριμένα έχει εργαστεί σε προγράμματα όπως TRUEFOOD, ProSafeBeef, Symbiosis, Probiolives, Quafety, PhasmaFood, Βιουμένια, NovelEye και άλλα με αντικείμενο (i) μικροβιακή οικολογία τροφίμων, (ii) μοριακή μικροβιολογία (iii) ενεργό συσκευασία, (iv) δημιουργία και απολύμανση βιουμενίων (v) προβιοτικά βακτήρια και (vi) έκφραση γονιδίων. Ερευνητικά λοιπόν εστιάζει στην μελέτη των μικροοργανισμών και της συμπεριφοράς τους στα τρόφιμα με χρήση κλασικών και μοριακών τεχνικών, εφαρμογή μεθόδων για την ενίσχυση της ασφάλειας και της ποιότητας των τροφίμων (πχ χρήση φυσικών αντιμικροβιακών, συσκευασία, προβιοτικών), και μελέτη δημιουργίας βιουμενίων σε βιοτικές ή αβιοτικές επιφάνειες και ανάπτυξη μεθόδων απολύμανσης τους. Έχει δημοσιεύσει 28 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά (IF/pub: 2.993, h-index: 11, 458 citations), 1 κεφάλαιο σε βιβλίο και > 70 ανακοινώσεις σε εθνικά και διεθνή συνέδρια. Έχει διδάξει στο Παν. Αιγαίου (2012-2013) και ΓΠΑ (2017) και επιβλέπει μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Πανεπ. Μάλτας. Επίσης, υπήρξε αναπληρωματικό μέλος σε δράση COST (FA1202: ΒacFoodNet), η οποία χρηματοδότησε και δίμηνη επίσκεψή της στο Παν. Μάλτας.


ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ