«Εφαρμογή της τεχνολογίας υπερυψηλής πίεσης για τη βελτίωση της απόδοσης και των χαρακτηριστικών ωρίμανσης ελληνικών τυριών». 05ΠΑΒ 115

Τίτλος έργου «Εφαρμογή της τεχνολογίας υπερυψηλής πίεσης για τη βελτίωση της απόδοσης και των χαρακτηριστικών ωρίμανσης ελληνικών τυριών». 05ΠΑΒ 115

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος για το ΙΤΕΓΕΠ: Ι. Αρκουδήλος

Φορέας χρηματοδότησης: ΓΓΕΤ ΠΑΒΕΤ-2005

Ανάδοχος φορέας: VIVARTIA A.B.E.E.

Συμμετέχοντες φορείς: ΕΘΙΑΓΕ ΙΤΕΓΕΠ, ΓΠΑ, ΕΜΠ

Χρόνος υλοποίησης: 2006-2008

Συνολικός Προϋπολογισμός έργου: 297 024.38 €..

Προϋπολογισμός έργου για το ΙΤΕΓΕΠ: 21 000 €.

Σκοπός του έργου: Αντικείμενο του έργου είναι η μελέτη της εφαρμογής της νέας μη θερμικής μεθόδου επεξεργασίας της υπερυψηλής πίεσης για την παραγωγή τυριών με αυξημένη απόδοση μείωση χρόνου ωρίμανσης και βελτιωμένα χαρακτηριστικά ποιότητας και διατηρησιμότητας.