Εφαρμογή υπερυψηλής υδροστατικής πίεσης και φυσικών αντιμικροβιακών ουσιών για τον έλεγχο παθογόνων μικροοργανισμών σε έτοιμα προς κατανάλωση, φτωχά σε νάτριο, παραδοσιακά προϊόντα κρέατος

Τίτλος έργου: Εφαρμογή υπερυψηλής υδροστατικής πίεσης και φυσικών αντιμικροβιακών ουσιών για τον έλεγχο παθογόνων μικροοργανισμών σε έτοιμα προς κατανάλωση, φτωχά σε νάτριο, παραδοσιακά προϊόντα κρέατος.

Οφελούμενος: Γ. Μοσχονάς

Υπεύθυνος παρακολούθησης έργου: Δρ. Χ. Τάσσου.

Προϋπολογισμός έργου:47.066,66 €

Το έργο ολοκληρώθηκε με επιτυχία.