ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗ ΜΗΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΙΤΑΠ


Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020: Ευκαιρίες και προοπτικές για το νησί της Μήλου & άλλων νήσων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 2 Οκτωβρίου στο Συνεδριακό Κέντρο Μήλου «Γεώργιος Ηλιόπουλος». Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με τους κ. Α. Φωτόπουλο, Γενικό Διευθυντή Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων, την Δρα Χ. Τάσσου, Τακτική Ερευνήτρια και τον Δρα Ν. Χωριανόπουλου, Εντεταλμένο Ερευνητή και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με τον καθηγητή Σ. Χαρουτουνιάν, τον καθηγητή Γ. Νυχά και τον Ειδικό Επιστήμονα Δρα Ε. Ευεργέτη στήριξαν την εκδήλωση, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο της συνολικής προσπάθειας που γίνεται από τη Δημοτική Αρχή της Μήλου για την ενίσχυση της δυναμικής του πρωτογενούς τομέα στο νησί και την άμεση σύνδεσή του με την ανάπτυξη του τουρισμού. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αναπτύχθηκαν ομιλίες που αφορούσαν: 3 «Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ): Διαχρονική παρουσίαση και μετεξελίξεις», «Σχήματα ποιότητας & πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων των νήσων του Αιγαίου», «Ο νησιωτικός χαρακτήρας της νέας ΚΑΠ: ευκαιρίες και προκλήσεις για το νησιωτικό τομέα». Ο Δήμαρχος Μήλου κ. Γ. Δαμουλάκης, προσανατολισμένος στην ανάπτυξη της τουριστικής οικονομίας της Μήλου με όρους αειφορίας, τόνισε την αναγκαιότητα για την ανάπτυξη και προώθηση των αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων του νησιού και της ιδιαίτερης γαστρονομίας του τόπου για την ενίσχυση και τον εμπλουτισμό του σπάνιου τουριστικού προϊόντος της Μήλου, με στόχο τη βιωσιμότητα και την ευημερία. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε συζήτηση, τοποθέτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ όλων των παρευρισκομένων κατά τη διάρκεια της στρογγυλής τράπεζας που έλαβε χώρα στην εκ- δήλωση. Αποφασίστηκε ομόφωνα, η από κοινού συμπόρευση τόσο του Δήμου Μήλου, όσο και των επιστημονικών ομάδων για τη βελτίωση/ενίσχυση του αγροτικού τομέα του νησιού και για τις ευκαιρίες για αγροτική ανάπτυξη στη Μήλο, που θα δοθούν στο άμεσο μέλλον. Στην εκδήλωση, στην οποία παρευρέθηκε και ο κ. Π. Βαμβακάρης, Γενικός Γραμματέας του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου Αθηνών, συμμετείχαν πολλοί παραγωγοί της Μήλου και εκπρόσωποι των γειτονικών νησιών.