ΕKΠAΙΔΕΥΣH

Επιμόρφωση φοιτητών AEΙ, TEΙ, ΙΕΚ, στελεχών Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Γεωργικών Βιομηχανιών.