ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΕΛΙΑ – ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΖΥΜΟΥΜΕΝΟ ΤΡΟΦΙΜΟ

ITAP INSTITUTE OF TECHNOLOGY OF AGRICULTURAL PRODUCTS


Σοφοκλή Βενιζέλου 1, 141 23 Λυκόβρυση Αττικής – τηλ.: 210 2845940


WINTER 2018