Διερεύνηση της παραγωγής των μανιταριών Agaricus και Pleurotus με εναλλακτικές τεχνικές καλλιέργειας, χρήση εγχώριων αγρο-βιομηχανικών υπολειμμάτων και καινοτόμα αξιοποίηση των αποβλήτων και παραπροϊόντων της καλλιέργειας με ανάκτηση συστατικών υψηλού βιομηχανικού και φαρμακευτικού ενδιαφέροντος- Mush4IndRes

Τίτλος έργου: ‘Διερεύνηση της παραγωγής των μανιταριών Agaricus και Pleurotus με εναλλακτ

Continue Reading

Exploitation of new natural microbial flora from Greek origin amenable for the production of high-quality wines “Oenovation” co-financed by the European Union and Greek national funds through the Operational Program Competitiveness, Entrepreneurship and Innovation, under the call RESEARCH-CREATE-INNOVATE (project code: T1EDK- 04747)

Αξιοποίηση νέας φυσικής Ελληνικής μικροβιακής χλωρίδας προς παραγωγή οίνων υψηλ

Continue Reading

Development, evaluation and valorization of novel plant origin materials for the cleaning- protection of caves belonging to the cultural inheritage of Greece co-financed by the European Union and Greek national funds through the Operational Program Competitiveness, Entrepreneurship and Innovation, under the call RESEARCH-CREATE-INNOVATE (project code: T1EDK- 05264)

Abstract: The proposal concerns the confrontation of the serious problem of interior alteration observed in ALL caves of the country (about 200) due

Continue Reading

Development of novel biofunctional foods and total quality enhancement of traditional dairy products by suitable management of their microbial ecology – BIO TRUST. (MIS: 5031797) co-financed by the European Union and Greek national funds through the Operational Program Competitiveness, Entrepreneurship and Innovation, under the call RESEARCH-CREATE-INNOVATE (project code: T1EDK-00968)

Abstract: The objective of the current proposal is to develop new bioactive dairy products and enhance the quality and safety of traditional dairy pr

Continue Reading