ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 8TH CONGRESS OF EUROPEAN MICROBIOLOGISTS – FEMS2019

  1. Η εργασία με τίτλο “Monitoring the photocatalytic activity of a TiO2 nanoparticle based surfactant against biofilms formed by foodborne bacteria” που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του ερευνητικού έργου NANOCLEAN (T1EDK-03446) συμμετέχει στο διεθνές συνέδριο 8th Congress of European Microbiologists – FEMS2019 που θα πραγματοποιηθεί στις 7-11 Ιουλίου2019 στην Γλασκώβη. Η εργασία θα παρουσιαστεί σαν ανηρτημένη ανακοίνωση καθώς και σαν προφορική ανακοίνωση στην συζήτηση των ανηρτημένων εργασιών της θεματικής ενότητας με τίτλο μικροβιολογία τροφίμων.
  2. Η εργασία με τίτλο «Evaluation of novel plant origin materials for the cleaning – protection of caves belonging to natural and cultural heritage sites» που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του ερευνητικού έργου ΒΙΟΣΠΗΛΑΙΑ (T1EDK-05264) συμμετέχει στο διεθνές συνέδριο 8th Congress of European Microbiologists – FEMS2019 που θα πραγματοποιηθεί στις 7-11 Ιουλίου2019 στην Γλασκώβη. Η εργασία θα παρουσιαστεί σαν ανηρτημένη ανακοίνωση.
  3. Η εργασία με τίτλο «A Model Smart Quality Assurance and Safety System for Fresh Poultry Products» που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του ερευνητικού έργου QAPP (T1EDK-04344) συμμετέχει στο διεθνές συνέδριο 8th Congress of European Microbiologists – FEMS2019 που θα πραγματοποιηθεί στις 7-11 Ιουλίου2019 στην Γλασκώβη. Η εργασία θα παρουσιαστεί σαν ανηρτημένη ανακοίνωση.
  4. Η εργασία με τίτλο «Spatiotemporal variation of a Saccharomyces cerevisiae vineyard metapopulation in Santorini island» που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του ερευνητικού έργου Oenovation (T1EDK-04747) συμμετέχει στο διεθνές συνέδριο 8th Congress of European Microbiologists – FEMS2019 που θα πραγματοποιηθεί στις 7-11 Ιουλίου2019 στην Γλασκώβη. Η εργασία θα παρουσιαστεί σαν ανηρτημένη ανακοίνωση.