ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ 25/9/2018

Επανάληψη στο ορθό της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ της 25/9/2018 για την Ανακοίνωση Υποψηφίων & Ημ/νιας διεξαγωγής εκλογών ΕΣΙ του ΙΤΑΠ.