ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ

ΗΟΜΕ » ΕΡΕΥΝΑ » ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ » ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ

Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΙΤΑΠ

ΤίτλοςΕπιστημονικός υπεύθυνος
Διερεύνηση της παραγωγής των μανιταριών Agaricus και Pleurotus με εναλλακτικές τεχνικές καλλιέργειας, χρήση εγχώριων αγρο-βιομηχανικών υπολειμμάτων και καινοτόμα αξιοποίηση των αποβλήτων και παραπροϊόντων της καλλιέργειας με ανάκτηση συστατικών υψηλού βιομηχανικού και φαρμακευτικού ενδιαφέροντος- Mush4IndResΕπιστημονικός Υπεύθυνος έργου: Δρ. Π. Διαμαντοπούλου
Χρήση Καινοτόμων Νανοτεχνολογίων για την καταπολέμηση βιουμενίων στη βιομηχανία επεξεργασίας τροφίμων » ακρωνύμιο «NANOCLEAN» με κωδικό «T1ΕΔΚ-03446» η οποία υποβλήθηκε στο πλαίσιο της Παρέμβασης Ι “Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις” της Δράσης Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου Δρ. Ν. Χωριανόπουλος, Επιστημονικός Υπεύθυνος έργου για το ΙΤΑΠ Δρ. Α.Ι.Δουλγεράκη
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΒΙΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ «BIOTRUST» με κωδικό «T1ΕΔΚ-00968» η οποία υποβλήθηκε στο πλαίσιο της Παρέμβασης IΙ «» της Δράσης Ερευνώ – Δημιουργώ – ΚαινοτομώΣυντονιστής έργου: Δρ. Ν. Χωριανόπουλος, Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου Δρ. Ι. Σαμέλης, Επιστημονικός Υπεύθυνος έργου για το ΙΤΑΠ Δρ. Α.Α.Αργύρη
Ανάπτυξη, αξιολόγηση και αξιοποίηση νέων υλικών φυτικής προέλευσης για τον καθαρισμό-προστασία σπηλαίων που εντάσσονται στην πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδος με κωδικό «T1ΕΔΚ-05264» » η οποία υποβλήθηκε στο πλαίσιο της Παρέμβασης Ι “Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις” της Δράσης Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου Δρ. Ν. Χωριανόπουλος, Επιστημονικός Υπεύθυνος έργου για το ΙΤΑΠ Δρ. Α.Α.Αργύρη
Πρότυπο Έξυπνο Σύστημα Παρακολούθησης και Αξιολόγησης της Ποιότητας και της Ασφάλειας Φρέσκων Προϊόντων Πουλερικών “QAPP” με κωδικό «T1ΕΔΚ-04344» η οποία υποβλήθηκε στο πλαίσιο της Παρέμβασης IΙ της Δράσης Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ Επιστημονικός Υπεύθυνος έργου για το ΙΤΑΠ Δρ. Χ. Τάσσου
Ανάπτυξη νέων ελληνικών προϊόντων αρτοποιίας με βελτιωμένα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά και μεγαλύτερη διάρκεια χρόνου ζωής χρησιμοποιώντας μικροοργανισμούς τεχνολογικού ενδιαφέροντος «GreenBread» με κωδικό «T1ΕΔΚ-05339» η οποία υποβλήθηκε στο πλαίσιο της Παρέμβασης IΙ της Δράσης Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ Επιστημονικός Υπεύθυνος έργου για το ΙΤΑΠ Δρ. Μ. Ματαράγκας
Αξιοποίηση νέας φυσικής Ελληνικής μικροβιακής χλωρίδας προς παραγωγή οίνων υψηλής ποιότητας «Oenovation» με κωδικό «Τ1ΕΔΚ-04747» η οποία υποβλήθηκε στο πλαίσιο της Παρέμβασης IΙ της Δράσης Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ Επιστημονικός Υπεύθυνος έργου για το ΙΤΑΠ Δρ. Α.Νησιώτου

Δείτε περισσότερα προγράμματα του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων:

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΘΝΙΚΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΑΛΛΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ