ΕΘΝΙΚΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΗΟΜΕ » ΕΡΕΥΝΑ » ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ » ΕΘΝΙΚΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Εθνικά Ανταγωνιστικά Ερευνητικά

Προγράμματα στο ΙΤΑΠ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΙΤΑΠ


Δείτε περισσότερα προγράμματα του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων:

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ

ΑΛΛΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ


ΤίτλοςΕπιστημονικός υπεύθυνος
Utilization of agro-industrial wastes and wastewater for the production of protein-rich feed. W_2_FEEDΔρ. Δημ. Αράπογλου
Καινοτομική παραγωγή νέων προϊόντων ξιδιού και τεχνολογική ανάπτυξη μέσω εφαρμογής νέων τεχνικών στην παραγωγική τους διαδικασία- ΚΑΙΝΟΞΥΔΟ, ΟΠΣ 5056122Δρ. Γεώργιος Κατσαρός
Συγκριτική αξιολόγηση συμβατικών και νέων τεχνολογιών επεξεργασίας στην παραγωγική διαδικασία προϊόντων σαλιγκαριού- HELIX, ΟΠΣ 5056120Δρ. Γεώργιος Κατσαρός
‘ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΥΠΕΡΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΡΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΩΝ ΦΙΛΕΤΩΝ ΙΧΘΥΗΡΩΝ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΖΩΗΣ. NOVISH, ΟΠΣ 5019170Δρ. Γεώργιος Κατσαρός
Αξιοποίηση του μικροβιώματος της Κονσερβολιάς Αμφίσσης για την παραγωγή βιολειτουργικής επιτραπέζιας ελιάς, με την εφαρμογή βιοπληροφορικών – μοριακών μεθόδων (MICROBIOLIVE) [ΣΤΕΡ1-0026295]Δρ. Χ. Τάσσου
Ανάπτυξη καινοτόμου τροφίμου από συκωτάκια ψαριού και εφαρμογή συμβατικών και εναλλακτικών τεχνολογιών σταθεροποίησης για παραγωγή προϊόντος υψηλής ποιότηταςΔρ. Γεώργιος Κατσαρός
Επιλογή βέλτιστων συνθηκών επεξεργασίας με καινοτόμο τεχνολογία Υπερυψηλής πίεσης για παραγωγή χυμού ροδιού υψηλής ποιότηταςΔρ. Γεώργιος Κατσαρός
Εφαρμογή Καινοτόμων Τεχνολογιών Υπερυψηλής Πίεσης και Ψυχρού Πλάσματος σε Ατμοσφαιρική Πίεση για την Παραγωγή Βελτιωμένων Φιλέτων Ιχθυηρών με Αυξημένο Χρόνο ΖωήςΔρ. Γεώργιος Κατσαρός
Παραγωγή λευκών τυριών άλμης Ηπείρου με εφαρμογή τεχνολογίας Υπερυψηλής πίεσης: βελτίωση της ποιότητας και ασφάλειας, επέκταση του χρόνου ζωής και μείωση αναγκαίου χρόνου ωρίμανσηςΔρ. Γεώργιος Κατσαρός
Χρήση Καινοτόμων Νανοτεχνολογίων για την καταπολέμηση βιουμενίων στη βιομηχανία επεξεργασίας τροφίμων » ακρωνύμιο «NANOCLEAN» με κωδικό «T1ΕΔΚ-03446» η οποία υποβλήθηκε στο πλαίσιο της Παρέμβασης Ι “Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις” της Δράσης Ερευνώ – Δημιουργώ – ΚαινοτομώΔρ. Ν. Χωριανόπουλος, Δρ. Α.Ι.Δουλγεράκη
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΒΙΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ «BIOTRUST» με κωδικό «T1ΕΔΚ-00968» η οποία υποβλήθηκε στο πλαίσιο της Παρέμβασης IΙ «» της Δράσης Ερευνώ – Δημιουργώ – ΚαινοτομώΔρ. Ν. Χωριανόπουλος, Δρ. Ι. Σαμέλης, Δρ. Α.Α.Αργύρη
Ανάπτυξη, αξιολόγηση και αξιοποίηση νέων υλικών φυτικής προέλευσης για τον καθαρισμό-προστασία σπηλαίων που εντάσσονται στην πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδος με κωδικό «T1ΕΔΚ-05264» » η οποία υποβλήθηκε στο πλαίσιο της Παρέμβασης Ι “Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις” της Δράσης Ερευνώ – Δημιουργώ – ΚαινοτομώΔρ. Ν. Χωριανόπουλος, Δρ. Α.Α.Αργύρη
Ανάπτυξη νέων ελληνικών προϊόντων αρτοποιίας με βελτιωμένα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά και μεγαλύτερη διάρκεια χρόνου ζωής χρησιμοποιώντας μικροοργανισμούς τεχνολογικού ενδιαφέροντος «GreenBread» με κωδικό «T1ΕΔΚ-05339» η οποία υποβλήθηκε στο πλαίσιο της Παρέμβασης IΙ της Δράσης Ερευνώ – Δημιουργώ – ΚαινοτομώΔρ. Μ. Ματαράγκας
Αξιοποίηση νέας φυσικής Ελληνικής μικροβιακής χλωρίδας προς παραγωγή οίνων υψηλής ποιότητας «Oenovation» με κωδικό «Τ1ΕΔΚ-04747» η οποία υποβλήθηκε στο πλαίσιο της Παρέμβασης IΙ της Δράσης Ερευνώ – Δημιουργώ – ΚαινοτομώΔρ. Α.Νησιώτου
Διερεύνηση της παραγωγής των μανιταριών Agaricus και Pleurotus με εναλλακτικές τεχνικές καλλιέργειας, χρήση εγχώριων αγρο-βιομηχανικών υπολειμμάτων και καινοτόμα αξιοποίηση των αποβλήτων και παραπροϊόντων της καλλιέργειας με ανάκτηση συστατικών υψηλού βιομηχανικού και φαρμακευτικού ενδιαφέροντος με κωδικό «T1ΕΔΚ-05027» η οποία υποβλήθηκε στο πλαίσιο της Παρέμβασης IΙ της Δράσης Ερευνώ – Δημιουργώ – ΚαινοτομώΔρ.Π.Διαμαντοπούλου
Πρότυπο Έξυπνο Σύστημα Παρακολούθησης και Αξιολόγησης της Ποιότητας και της Ασφάλειας Φρέσκων Προϊόντων Πουλερικών “QAPP” με κωδικό «T1ΕΔΚ-04344» η οποία υποβλήθηκε στο πλαίσιο της Παρέμβασης IΙ της Δράσης Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ. website: www.qapp.gr
Δρ. Χ. Τάσσου
Functional dairy and meat products with high added value fermented or enriched with new probiotic microorganisms isolated from Greek traditional products – Probiodairymeat” 11SYN_2_571 (www.probiodairymeat.gr)Δρ. Χ. Τάσσου (Συντονίστρια έργου)
Δρ. Ν. Χωριανόπουλος (Υπεύθυνος έργου για το ΙΤΑΠ)
Μικτές εναρκτήριες καλλιέργειες ζυμών για την ανάδειξη της εντοπιότητας των οίνων. «MyWine” 11SYN_2_704 (www.m-ywine.gr)Δρ. A. Nησιώτου
Ανάπτυξη, μαθηματική περιγραφή και άριστος σχεδιασμός καινοτόμων μη θερμικών τεχνολογιών για την επεξεργασία, συσκευασία, διακίνηση και αποθήκευση τροφίμων βελτιωμένης ποιότητας και ασφάλειας. Δρ. Χ. Τάσσου
Bioactive essential oils and other beneficial substances isolated from Greek and Chinese endemic species with health promoting properties». (Bιολογικά ενεργά αιθέρια έλαια και άλλες ευεργετικές για την υγεία ουσίες από Ελληνικά και Κινεζικά ενδημικά φυτά)Δρ. Σ. Βεκιάρη
Χρήση νέων τεχνολογιών για την παραγωγή μη συμπυκνωμένου χυμού Ελληνικών ποικιλιών πορτοκαλιού με αριστοποιημένη ποιότηταΔρ. Χ. Τάσσου
Μελέτη και βελτίωση της καλλιέργειας της ροδιάς στην xώρα μας: παραγωγή χυμού υψηλής διαιτητικής αξίας για τον άνθρωποΔρ. Σ. Βεκιάρη
The effect of biological fertilization on the cultivation of potato and the qualitative and technological characteristics of potato tubers before and after frying –identification of biotechnological markers – acrylamide studyΔρ. K. Ισραηλίδης
Μελέτη εμπλουτισμού προϊόντων άρτου και παραδοσιακών αρτοσκευασμάτων με ω-3 λιπαρά οξέαΔρ. Γ. Ουζουνίδου
Μελέτη των νέων Τεχνολογιών Υπερυψηλής Πίεσης, Παλλομένων Ηλεκτρικών Πεδίων και Οζονισμού και εφαρμογής τους στην βελτίωση της ποιότητας και παραγωγικότητας των Ελληνικών Προϊόντων από φρούτα και λαχανικάΔρ. Δ. Οικονόμου
New bioprocess for microbial oil from crude glycerol and cellulosic sugarsΔρ. Α. Φιλιππούσης, Δρ. Π. Διαμαντοπούλου
Διερεύνηση της ύπαρξης αλλοιογόνων Alicyclobacillus spp. σε χυμούς και άλλα προϊόντα φρούτων. Οικολογία, μέθοδοι ανίχνευσης και τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματοςΔρ. Χ. Τάσσου
Χρήση του φυτού της χαρουπιάς στα πλαίσια συστήματος ελέγχου της ερημοποίησης στις μεσογειακές χώρες Ελλάδα και Τουρκία Δρ. Γ. Ουζουνίδου
Βιολογική επεξεργασία και αξιοποίηση υγρών αποβλήτων ελαιουργίας: μηχανισμοί και ολοκληρωμένες εφαρμογέςΔρ. Γ. Ουζουνίδου
'Ελεγχος ύπαρξης ωχρατοξίνης Α σε ελληνικούς οίνους και διερεύνηση των συνθηκών που επηρεάζουν την παραγωγή της” ΔΣΒΕΠΡΟ90Δρ. Χ. Τάσσου
Διερεύνηση των συνθηκών που προκαλούν ανατροπή των άσηπτων συνθηκών σε συστήματα ασηπτικής επεξεργασίας-συσκευασίας προϊόντων τομάτας και φρούτων Δρ. Κ. Μαλλίδης
Μελέτη πολυφαινολικών ουσιών από κάστανα ως δείκτης ποιότητάς τους: Απομόνωση ελλαγικού οξέος, πολυφαινόλης με βιολογική δράση από φλούδα καστανιάςΔρ. Σ. Βεκιάρη
Occurrence of ochratoxin A in Greek wines and investigation of the responsible mycofloraΔρ. Χ. Τάσσου
Συγκριτική μελέτη της ποιότητας παρθένου ελαιολάδου της ποικιλίας «Κορωνέϊκη», Ελληνικής και Τυνησιακής προέλευσης – Εφαρμογή χημειομετρίας κι οργανοληπτικού ελέγχου με σκοπό την ταξινόμηση με βάση τη γεωγραφική προέλευση και τη βελτίωση της ποιότητάς τουΔρ. Σ. Βεκιάρη
Table olive fermentation with selected strains of probiotic lactic acid bacteria – Towards a new functional foodΔρ. Χ. Τάσσου
Βελτίωση της ζύμωσης της επιτραπέζιας πράσινης ελιάς με τη χρήση προβιοτικών οξυγαλακτικών βακτηρίων ως εναρκτήριων καλλιεργειών» ΠΕΝΕΔ 2003 (03ΕΔ668)Δρ. Χ. Τάσσου
Συστηματική Μελέτη της Εφαρμοσιμότητας της Καινοτόμου μη Θερμικής Τεχνολογίας της Υπερυψηλής Υδροστατικής Πίεσης για την Επεξεργασία Ποιοτικά και Διατροφικά Βελτιστοποιημένων Ελληνικών Προϊόντων. ΕΠΑΝ-2003Δρ. Κ. Μαλλίδης
Υπερυψηλή υδροστατική πίεση για την παραγωγή βελτιωμένων προϊόντων τομάτας: Μελέτη συνθηκών και ανάπτυξη τεχνικών ελέγχου της διεργασίας.» ΠΕΝΕΔ 2003 (03ΕΔ/876)Δρ. Κ. Μαλλίδης
Αριστοποίηση θερμικής επεξεργασίας και διασφάλισης ασηπτικών συνθηκών σε συστήματα «ασηπτικής επεξεργασίας» σε βιομηχανίες μεταποίησης προϊόντων τομάτας και φρούτων» 05ΔΣΒΕΠΡΟ-36.Δρ. Φ. Σαμαράς
Εφαρμογή της τεχνολογίας υπερυψηλής πίεσης για τη βελτίωση της απόδοσης και των χαρακτηριστικών ωρίμανσης ελληνικών τυριών». ΠΑΒΕ 05ΠΑΒ 115Δρ. Ι. Αρκουδήλος
Παραγωγή προιόντων κρέατος υψηλής ποιότητας και μακράς διατηρησιμότητας με επεξεργασία και υπερυψηλή πίεση ΠΑΒΕΤ 2000Δρ. Ι. Αρκουδήλος
Ολοκληρωμένη Διαχείριση αμυλούχων υγρών αποβλήτων πατατοβιομηχανίας Integrated management of potato Starch Wastes (PSW)Δρ. Κ. Ισραηλίδης
Καταστροφή αποθεμάτων άχρηστων φυτοφαρμάκων με ηλεκτρολυτική οξείδωσηΔρ. Κ. Ισραηλίδης
Natural fermentation of green olives with the use of selected strains of lactic acid bacteria resistant to phenolic compoundsΔρ. Χ. Τάσσου