ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΗΟΜΕ » ΕΡΕΥΝΑ » ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ » ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Ερευνητικά Προγράμματα στο ΙΤΑΠ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΙΤΑΠ


Δείτε περισσότερα προγράμματα του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων:

ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ

ΕΘΝΙΚΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΑΛΛΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ


ΑκρωνύμιοΤίτλοςΕπιστημονικός υπεύθυνος
WILDWINE (www.wildwine.eu)Multi-strain indigenous Yeast and Bacterial starters for 'Wild-ferment' Wine production. (FP7-SME-2012-315065)Δρ. Χ. Τάσσου (Συντονίστρια έργου)
Δρ. Α. Νησιώτου (Επιστημονικά υπεύθυνη)
PROBIOLIVES Table olive fermentation with selected strains of probiotic lactic acid bacteria. Towards a new functional food». (FP7-SME-2008-243471).Δρ. Χ. Τάσσου (Συντονίστρια και επιστημονικά υπεύθυνη έργου)
SYMBIOSIS-EUScientific synergism of nano-bio-info-cogni Science for an Integrated system to monitor meat quality and safety during production, storage and distribution in the EU –SYMBIOSIS-EU” (FP7-KBBE-2007-1).Δρ. Χ. Τάσσου
PROSODOL-LIFE Strategies to improve and protect soil quality from the disposal of olive oil mills wastes in Mediterranean region Δρ. Δ. Οικονόμου & Δρ. Δ. Αράπογλου
AGRI.GEN-RESManagement and Conservation of Grapevine Genetic Resources» 008 AGRI.GEN-RES 870/2004Δρ. Δ. Οικονόμου
MANCHESTEcological, Biological, Silviculture and Economical Management for Optimization of Chestnut Wood and Alimentary Production within a Sustainable Development Frame QLK5-CT-2001-00029Δρ. Σ. Βεκιάρη
TDC-OLIVESetting-up a network of Technology Dissemination Centres to optimise SME’s in the olive and olive oil sector" Δρ. Ε. Πανάγου