ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΗΟΜΕ » ΕΡΕΥΝΑ » ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΙΤΑΠ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΙΤΑΠ


Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων – ΙΤΑΠ,  έχει τους παρακάτω τομείς δραστηριότητας:

asfaleia trofimon sintirisi moriaki
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
gonidio oinou sintirisi nopon
ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΟΙΝΟΥ & ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΝΩΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
biotech fungi milky way
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΔΩΔΙΜΩΝ ΜΥΚΗΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ