ΕΔΩΔΙΜΩΝ ΜΥΚΗΤΩΝ

ΗΟΜΕ » ΕΡΕΥΝΑ » ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ » ΕΔΩΔΙΜΩΝ ΜΥΚΗΤΩΝ

Τομέας Έρευνας: Εδώδιμων Μυκήτων

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΙΤΑΠ


Το Εργαστήριο Εδώδιμων Μυκήτων (ΕΕΜ) του ΙΤΑΠ αποτελεί σημαντικό κέντρο βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στο αντικείμενο των μανιταριών στην Ελλάδα. Ασχολείται με βιοτεχνολογικές εφαρμογές μανιταριών και τη χρήση τους για διατροφή, βιομετατροπή αγρο-βιομηχανικών υπολειμμάτων και παραγωγή μεταβολικών προϊόντων. Δραστηριοποιείται πλέον των 30 χρόνων τόσο στην εφαρμοσμένη έρευνα των μανιταριών, όσο και στην εκπαίδευση επιστημόνων, φοιτητών, αγροτών και την τεχνική υποστήριξη των μανιταροκαλλιεργητών. Ειδικότερα ασχολείται με τη βιομετατροπή γεωργικών υπολειμμάτων σε υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντα (μανιτάρια, λειτουργικά τρόφιμα) καθώς και με τη τεχνολογία ζυμώσεων με χρήση μυκήτων και παραγωγή μεταβολικών προϊόντων και διατρο-φαρμακευτικών σκευασμάτων από φαρμακευτικά μανιτάρια. Ακόμη δραστηριοποιείται στη καταγραφή της μυκοχλωρίδας και τη συντήρηση τράπεζας βιολογικού υλικού, την καλλιέργεια νέων για τη χώρα μας ειδών μανιταριών με στόχο την ένταξή τους στην παραγωγή καθώς και τη βελτίωση των τεχνικών καλλιέργειάς τους. Με συμμετοχή σε περισσότερα από 20 ερευνητικά προγράμματα, οι έρευνες του ΕΕΜ στους ως άνω τομείς έχουν συνεισφέρει σημαντικά στο διεθνές πεδίο με >100 πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές και ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια.