ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗΣ

ΗΟΜΕ » ΕΡΕΥΝΑ » ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ » ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗΣ

Τομέας Έρευνας: Γονιδιωματικής

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΙΤΑΠ


Η διερεύνηση των βασικών συστατικών του γενετικού υλικού των κυττάρων (DNA, RNA, κ.ά.) που πραγματοποιείται στο Εργαστήριο Γενετικής Ταυτοποίησης στοχεύει στον προσδιορισμό της γενετικής ταυτότητας, στον έλεγχο της αυθεντικότητας και στην ανίχνευση γενετικών τροποποιήσεων για αγροτικά προϊόντα ποιότητας και ασφαλές περιβάλλον.