ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΗΟΜΕ » ΕΡΕΥΝΑ » ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ » ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Τομέας Έρευνας: Ποιότητας & Ασφάλειας Τροφίμων

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΙΤΑΠ


Ο τομέας Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων ασχολείται με την μελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων κατά την παραγωγή, μεταποίηση, διακίνηση και συντήρησή τους. Μελετάται η σύσταση και διατροφική αξία των τροφίμων, η τεχνολογία παραγωγής ζυμούμενων προϊόντων (κρέας, γάλα, ελιές, φυτικά προϊόντα κ.α.), η υγιεινή κατάσταση των προϊόντων, και η ανάπτυξη και βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών.Στα πλαίσια αυτά εντάσσεται η μελέτη παθογόνων και αλλοιογόνων μικροοργανισμών, η ανίχνευση και ο προσδιορισμός μυκοτοξινών στα τρόφιμα και στα αγροτικά προϊόντα. Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Τομέα περιστρέφονται γύρω από τα εξής επιμέρους αντικείμενα:

  • μικροβιακή οικολογία των τροφίμων (συμπεριφορά – φυσιολογία, κινητική, επιβίωση των παθογόνων και μη μικροοργανισμών)
  • προσδιορισμός μικροοργανισμών των τροφίμων
  • ποσοτική μικροβιολογία
  • χημική σύσταση
  • ανάπτυξη νέων ταχείων μεθόδων προσδιορισμού της ποιότητας και ασφάλειας
  • μέθοδοι παραγωγής, επεξεργασίας και συντήρησης
  • τεχνολογία παραγωγής ζυμούμενων προϊόντων και καθαρών καλλιεργειών για την παραγωγή αυτών
  • υγιεινή βιομηχανιών τροφίμων
  • εφαρμογές των βιοτεχνολογικών μεθόδων για την ανάπτυξη νέων τεχνικών παραγωγής, προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και αξιοποίησης των υποπροϊόντων της βιομηχανίας τροφίμων
  • ανάλυση της επικινδυνότητας των βιολογικών κινδύνων με έμφαση τα παθογόνα βακτήρια και τα προϊόντα μεταβολισμού τους (τοξίνες – μυκοτοξίνες – βιογενείς αμίνες).