ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΝΩΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΗΟΜΕ » ΕΡΕΥΝΑ » ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ » ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΝΩΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Τομέας Έρευνας: Συντήρησης Νωπών Προϊόντων

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΙΤΑΠ


Το Τμήμα Συντήρησης Νωπών Προϊόντων εστιάζει την έρευνά του στους κάτωθι τομείς:

    • μελέτη της φυσιολογικής και μεταβολικής βάσης της ωρίμανσης και αλλοίωσης του φρούτου – λαχανικού,
    • ανάπτυξη μεθόδων – τεχνικών επιμήκυνσης του χρόνου ζωής των νωπών προϊόντων,
    • μελέτη για τον εντοπισμό των βέλτιστων συνθηκών αποθήκευσης, χειρισμού και συντήρησης και εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών για τη διατήρηση της ποιότητας,
    • ανάλυση και εκτίμηση των βιολειτουργικών συστατικών των οπωροκηπευτικών (functional components).
    • Παραγωγή νέων προϊόντων με υψηλή διατροφική αξία.