ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΗΟΜΕ » ΕΡΕΥΝΑ » ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ » ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Τομέας Έρευνας: Τεχνολογίες Επεξεργασίας και Συντήρησης Τροφίμων

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΙΤΑΠ


Ο τομέας εστιάζει στις τεχνολογίες επεξεργασίας και συντήρησης τροφίμων και στην επίδραση που έχουν στην ασφάλεια και στην ποιότητα των τροφίμων. Πιο συγκεκριμένα, οι Ερευνητές του ΙΤΑΠ ασχολούνται με τεχνολογίες όπως θερμική επεξεργασία, ζυμώσεις, αφυδατώσεις, συμπυκνώσεις, συντήρηση υπό ψύξη και συντήρηση υπό κατάψυξη. Σημαντικό κομμάτι της έρευνας καλύπτει και η εφαρμογή των νέων μη θερμικών τεχνολογιών της Υπερυψηλής Υδροστατικής πίεσης (με πιλοτική μονάδα εγκατεστημένη στο ΙΤΑΠ), των Παλλόμενων Ηλεκτρικών Πεδίων, του Κρύου πλάσματος, της Ωσμωτικής αφυδάτωσης και του Οζονισμού στην παραγωγή τροφίμων μακράς διάρκειας ζωής και υψηλής ποιότητας. Οι αντιδράσεις αυτές ελέγχονται από παράγοντες όπως η θερμοκρασία, η ενεργότητα του νερού του τροφίμου και ο τύπος της συσκευασίας, το pH και η μερική πίεση αερίων συσκευασίας ελεγχόμενης ατμόσφαιρας, η πίεση, η τάση και η συχνότητα κλπ, ενώ η μαθηματική ενσωμάτωση αυτών σε κινητικά μοντέλα επιτρέπει την πρόβλεψη και τη βελτιστοποίηση της διατηρησιμότητας των τροφίμων ανάλογα με τις συνθήκες αποθήκευσης και διακίνησης. Στο ΙΤΑΠ υπάρχει η γνώση για την υποστήριξη έρευνας αλλά και ανάπτυξης νέων προϊόντων με χρήση κατάλληλης τεχνολογίας για κάθε περίπτωση, είτε συμβατικής είτε νέας.