Φυσικά αντιμικροβιακά συστήματα και νέες τεχνολογίες για την παραγωγή παραδοσιακών αλλαντικών υψηλής προστιθέμενης αξίας, ασφάλειας και μακράς διατηρησιμότητας

Τίτλος έργου: Φυσικά αντιμικροβιακά συστήματα και νέες τεχνολογίες για την παραγωγή παραδοσιακών αλλαντικών υψηλής προστιθέμενης αξίας, ασφάλειας και μακράς διατηρησιμότητας.

Οφελούμενος: Α. Αργύρη

Υπεύθυνος παρακολούθησης έργου: Δρ. Χ. Τάσσου.

Προϋπολογισμός έργου:47.066,66 €

Το έργο ολοκληρώθηκε με επιτυχία.