Φυσιολογικά, ποιοτικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά καρπών φράουλας υπό βιολογική, ολοκληρωμένη και συμβατική καλλιεργητική τεχνική – εκτίμηση του προϊόντος ως λειτουργικό τρόφιμο

Τίτλος έργου: Φυσιολογικά, ποιοτικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά καρπών φράουλας υπό βιολογική, ολοκληρωμένη και συμβατική καλλιεργητική τεχνική – εκτίμηση του προϊόντος ως λειτουργικό τρόφιμο.

Οφελούμενος: Ν. Δεναξά

Υπεύθυνος παρακολούθησης έργου: Δρ. Γ. Ουζουνίδου

Προϋπολογισμός έργου:47.066,66 €