ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Το Εργαστήριο Γενετικής Ταυτοποίησης ανήκει στο Τμήμα Βιοτεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων του ΙΤΑΠ. (Βιοτεχνολογίας Τροφίμων & Γεωργικών Υποπροϊόντων, Εδώδιμων Μυκήτων)