ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΙΤΑΠ

Το Ι.Τ.Α.Π είναι το μοναδικό ερευνητικό ινστιτούτο του ευρύτερου δημόσιου τομέα που ασχολείται με την ποιότητα, ασφάλεια, συντήρηση και μεταποίηση τροφίμων φυτικής και ζωϊκής προέλευσης.