ΕΔΩΔΙΜΩΝ ΜΥΚΗΤΩΝ

elgo dimitra

ΗΟΜΕ » ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ » ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ » ΕΔΩΔΙΜΩΝ ΜΥΚΗΤΩΝ

Εργαστήριο Εδώδιμων Μυκήτων

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΙΤΑΠ


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΔΩΔΙΜΩΝ ΜΥΚΗΤΩΝ ΙΤΑΠ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΔΩΔΙΜΩΝ ΜΥΚΗΤΩΝ ΙΤΑΠ

Το Εργαστήριο Εδώδιμων Μυκήτων (ΕΕΜ) του ΙΤΑΠ αποτελεί σήμερα το μοναδικό κέντρο βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στο αντικείμενο των μανιταριών στην Ελλάδα. Ασχολείται με βιοτεχνολογικές εφαρμογές μανιταριών και τη χρήση τους για διατροφή, βιομετατροπή αγροβιομηχανικών υπολειμμάτων και παραγωγή μεταβολικών προϊόντων, την καλλιέργεια νέων ειδών μανιταριών με στόχο την ένταξή τους στην παραγωγή καθώς και τη βελτίωση των τεχνικών καλλιέργειάς τους. Δραστηριοποιείται στη καταγραφή της μυκοχλωρίδας και τη συντήρηση τράπεζας βιολογικού υλικού.

Είναι επαρκώς εξοπλισμένο για τη διενέργεια ζυμώσεων υγρής και στερεής κατάστασης και μικροβιολογικών/χημικών αναλύσεων εδώδιμων μυκήτων που αφορούν

στις ανάγκες υλοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων του Ινστιτούτου,

στη διενέργεια μελετών και πραγματογνωμοσυνών σε συνεργασία με τις υπηρεσίες ελέγχου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) και άλλων δημόσιων φορέων

στη παροχή υπηρεσιών προς εταιρείες και ιδιώτες,

εκπαίδευση επιστημόνων, φοιτητών, αγροτών και την τεχνική υποστήριξη των μανιταροκαλλιεργητών, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθώς και

στις πτυχιακές/μεταπτυχιακές μελέτες φοιτητών ΑΕΙ/ΤΕΙ.

Εργαστηριακός εξοπλισμός

 • Περιστροφικός εξατμιστήρας
 • 2 Κλίβανοι υγρής αποστείρωσης
 • Επιδαπέδιος ανακινούμενος ψυχόμενος επωαστικός κλίβανος
 • Επιτραπέζιος ανακινητής
 • Φωτόμετρο (Spectrophotometer UV-VIS)
 • Θάλαμος οριζόντιας νηματικής ροής
 • Λυοφιλοποιητής
 • 2 Θερμαντικοί μανδύες
 • Θερμοζυγός
 • 3 Μικροσκόπια
 • 2 επωαστικοί θάλαμοι ψυχόμενοι
 • Φυγόκεντρος ψυχόμενη
 • 2 Θάλαμοι ψύξης-θέρμανσης
 • pHμετρο, αγωγιμόμετρο, μετρητής έντασης φωτός
 • Μετρητής αερίων (O2-CO2-CH4-NH4)
 • Λοιπός εργαστηριακός & βοηθητικός εξοπλισμός:

Ξηραντήρες, μύλος άλεσης Ψυγεία-καταψύκτες, Υδατόλουτρα, Εστίες, Ζυγοί, Συσκευές ανάδευσης (VORTEX), Στήλη απεσταγμένου νερού, Παχύμετρο, Θερμαινόμενοι Μαγνητικοί Αναδευτήρες κα.


Email επικοινωνίας: sdiamantopoulou@gmail.com