ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

elgo dimitra

ΗΟΜΕ » ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ » ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ » ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

Εργαστήριο Οινολογίας

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΙΤΑΠ


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΤΑΠ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΤΑΠ

Αντικείμενο του Εργαστηρίου είναι η έρευνα για τον οίνο, τους ειδικούς οίνους, τα διάφορα αλκοολούχα ποτά, τα υποπροϊόντα και παραπροϊόντα της αλκοολικής ζύμωσης και οινοποίησης. Επίσης, παρέχει υπηρεσίες σε τρίτους (επιστημονικές συμβουλές, ανάληψη μελετών, εργαστηριακές αναλύσεις κ.α.)

Στις εγκαταστάσεις του διαθέτει:

 • Πλήρη εξοπλισμό για χημικές, μικροβιολογικές και μοριακές αναλύσεις
 • Πειραματικό οινοποιείο για την παραγωγή και επεξεργασία οίνων σε ημιβιομηχανική κλίμακα
 • Πειραματικό αποσταγματοποιείο για την παραγωγή αποσταγμάτων οίνου
 • Υπόγειες κάβες σταθερής θερμοκρασίας για την αποθήκευση των οίνων και αποσταγμάτων

Εργαστηριακός εξοπλισμός

 • Κλίβανος Υγρής Αποστείρωσης
 • Συσκευή υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης (HPLC)
 • Αέριος χρωματογράφος
 • Θάλαμος Νηματικής Ροής
 • Μικροσκόπια
 • Θερμοκυκλοποιητές και θερμοκυκλοποιητής πραγματικού χρόνου
 • Φυγόκεντρος ψυχόμενη
 • Επωαστικοί Θάλαμοι
 • Φωτόμετρο και φωτόμετρο μικροποσοτήτων
 • Λοιπός εργαστηριακός & βοηθητικός εξοπλισμός

Ξηραντήρες, Ψυγεία-καταψύκτες-Υπερκαταψύκτης, Υδατόλουτρα, Εστίες, Εργαστηριακό πλυντήριο, Ζυγοί, Συσκευές ανάδευσης (VORTEX), Στήλη απιονισμένου και υπερκάθαρου νερού κα.


Email επικοινωνίας: anisiotou.wi@nagref.gr