ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ-ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

elgo dimitra

ΗΟΜΕ » ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ » ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ » ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ-ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

Εργαστήριο Μετασυλλεκτικής Φυσιολογίας

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΙΤΑΠ


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ-ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΙΤΑΠ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ-ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΙΤΑΠ

Το Εργαστήριο Μετασυλλεκτικής Φυσιολογίας ανήκει στο Τμήμα Συντήρησης Νωπών Προϊόντων του ΙΤΑΠ.  Στόχος του είναι ο εντοπισμός και η καταγραφή των προ και μετα-συλλεκτικών διεργασιών που λαμβάνουν χώρα στους καρπούς, τα φρούτα και τα λαχανικά, οι οποίες οδηγούν στη γήρανση του προϊόντος και επηρεάζουν την ποιότητά τους και η εξεύρεση τρόπων αποφυγής των αλλοιώσεων ώστε το τελικό προϊόν που φτάνει στον καταναλωτή να είναι υψηλής εμπορικής και διατροφικής αξίας. Το εργαστήριο διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε επίπεδο προσυλλεκτικών και μετασυλλεκτικών χειρισμών, από την καλλιέργεια έως την κοπή και συντήρηση των νωπών εδώδιμων (οπωροκηπευτικά π.χ. ακτινίδια, ροδάκινα, φασολάκια) και μη-εδώδιμων (βαμβάκι) προϊόντων, σε υδροπονικές καλλιέργειες και θρέψη φυτών. Συμμετέχει σε πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων με την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και τεχνολογιών.

Εξοπλισμός:

  • Αέριο χρωματογράφο (Gas Chromatograph Perkin Elmer), για τη μέτρηση των αερίων κατά την αναπνευστική διαδικασία,
  • Aναλυτή Ιnfra Red Gas Analyzer (IRGA, LiCOR 6400), για τη μέτρηση διαπνοής και μεταβολισμού των πράσινων λαχανικών,
  • Aναλυτή υφής (Texture Analyzer, Stable Micro Systems), για τη μέτρηση σκληρότητας και τρυφερότητας των νωπών προϊόντων,
  • Θαλάμους ανάπτυξης και καλλιέργειας κηπευτικών και θαλάμους ελεγχόμενης ατμόσφαιρας, για τη συντήρηση νωπών προϊόντων.

Email επικοινωνίας: geouz@nagref.grgeouz@yahoo.gr