ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

elgo dimitra

ΗΟΜΕ » ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ » ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ » ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Εργαστήριο Μικροβιολογικών Αναλύσεων (ΕΠΑΤΜ)

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΙΤΑΠ


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΙΤΑΠ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΙΤΑΠ

Το Εργαστήριο Μικροβιολογικών Αναλύσεων του Ινστιτούτου είναι ένα σύγχρονο εργαστήριο, πλήρως εξοπλισμένο όπου διενεργούνται μικροβιολογικές αναλύσεις τροφίμων για τις ανάγκες υλοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων του Ινστιτούτου καθώς και στα πλαίσια παροχής υπηρεσιών προς εταιρείες και ιδιώτες, η οποία περιλαμβάνει μικροβιολογικές αναλύσεις δειγμάτων, υλοποίηση μικρών projects (πχ. προσδιορισμός διάρκειας ζωής), ανάλυση επικινδυνότητας σύμφωνα με καν. ΕΕ 2073/2005, Παράρτημα ΙΙ.

Το εργαστήριο είναι διαπιστευμένο κατά ISO/IEC 17025 από το ΕΣΥΔ.

Εργαστηριακός εξοπλισμός

  • 2 Κλίβανοι Υγρής Αποστείρωσης
  • 2 Θάλαμοι Νηματικής Ροής
  • 2 Μικροσκόπια
  • Σύστημα εφαρμογής Υπερυψηλής Πίεσης
  • Φυγόκεντρος Ψυχόμενη
  • FTIR
  • 9 Επωαστικοί Θάλαμοι
  • Συσκευή μέτρησης ενεργότητας
  • pHμετρο
  • Λοιπός εργαστηριακός & βοηθητικός εξοπλισμός

Ξηραντήρες, Ψυγεία-καταψύκτες-Υπερκαταψύκτης, Υδατόλουτρα, Ομογενοποιητής τροφίμων (Stomacher), Εστίες, Εργαστηριακό πλυντήριο, Ζυγοί, Συσκευές ανάδευσης (VORTEX), Στήλη απιονισμένου νερού κα.


 Email επικοινωνίας: labitap.elgo@gmail.com