ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

elgo dimitra

ΗΟΜΕ » ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ » ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ » ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας Τροφίμων & Αξιοποίησης Γεωργικών Υποπροϊόντων

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΙΤΑΠ


Το Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας Τροφίμων και Αξιοποίησης Γεωργικών Υποπροϊόντων δραστηριοποιείται στα παρακάτω αντικείμενα:

Τεχνολογία τροφίμων

 • Βελτίωση του ελαιολάδου με βιοτεχνολογικά μέσα (προσθήκη ενζύμων κατά τη μάλαξη) και μελέτη των ποιοτικών χαρακτηριστικών του.
 • Φυσικοχημικές αλλαγές και δημιουργία ακρυλαμιδίου, κατά τη διάρκεια του τηγανίσματος πατατών σε διάφορα έλαια.
 • Διερεύνηση της περιεκτικότητας βιοδραστικών πολυσακχαριτών (β-γλυκανών) αυτοφυών μανιταριών και δημητριακών (σιτάρι, κριθάρι και βρώμη), με σκοπό την προσθήκη τους σε τρόφιμα για την παραγωγή νέων ανταγωνιστικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.
 • Φυσικοχημικές αναλύσεις σε τρόφιμα.
 • Συντήρηση δημητριακών σε ελεγχόμενη τροποποιημένη ατμόσφαιρα αζώτου.

Αξιοποίηση Γεωργικών Υποπροϊόντων

 • Ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων ελαιοτριβείων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Αξιοποίηση των απόνερων ελαιουργείων με τεχνολογία μεμβρανών, ή/και με βιοτεχνολογικές και φυσικοχημικές μεθόδους (με ενεργό άνθρακα παρασκευασμένο από απόβλητα αγροτοβιομηχανίας).
 • Διαχείριση των επιβαρυμένων, με απόβλητα ελαιοτριβείων, εδαφών, με χρήση ζεόλιθου.
 • Χρήση αποβλήτων-υπολειμμάτων για παραγωγή εδαφοβελτιωτικού (κατσίγαρος και πυρηνόξυλο, λάσπη λυμάτων κ.α.).
 • Επεξεργασία αποβλήτων με μικροοργανισμούς με σκοπό παραγωγή βιοτεχνολογικών προϊόντων υψηλής προστιθεμένης αξίας, όπως :
 • στέμφυλων οινοποιίας και αμυλούχων υγρών αποβλήτων πατατοβιομηχανίας με τον Aureobasidium pullulans για την παραγωγή του πολυσακχαρίτη pullulan,
 • πρωτεϊνική αναβάθμιση με στερεά ζύμωση πορτοκαλόφλουδας και ζαχαρόπιττας των Ζαχαρουργείων με σκοπό την παραγωγή ζωοτροφών
 • μελάσα ή στέμφυλα οινοποιίας με Saccharomyces cerevsciae, για την υποκατάσταση ιχθυαλεύρων σε ιχθυοτροφές τσιπούρας, με μικροβιακή πρωτεΐνη,
 • μελάσας, αραβόσιτου, φλούδες πατάτας από τη βιομηχανία τσιπς και σόργου, με τη ζύμη Saccharomyces cerevsciae για την παραγωγή βιοαιθανόλης.
 • Καταστροφή των αποθεμάτων των αχρησιμοποίητων φυτοφαρμάκων, καθώς και άλλων υγρών αποβλήτων (ελαιοτριβείων, αστικών λυμάτων, στραγγισμάτων από ΧΥΤΑ κ.α.) με ηλεκτρόλυση.

Ένας σημαντικά μεγάλος αριθμός ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων έχουν υλοποιηθεί στο εργαστήριο ή βρίσκονται σε εξέλιξη. Διαμέσου αυτών των έργων έχει αναπτύξει συνεργασίες με πολλά Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και με την ελληνική βιομηχανία τροφίμων. Τα αποτελέσματα της έρευνας έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή και εγχώρια περιοδικά και έχουν ανακοινωθεί σε πρακτικά συνεδρίων.

Το Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας Τροφίμων και Αξιοποίησης Γεωργικών Υποπροϊόντων διαθέτει άρτιο εξοπλισμό και χρησιμοποιεί κλασσικές και σύγχρονες τεχνικές και μηχανήματα όπως μικροσκόπια, HPLC, GC, GC/MS. Διαθέτει επίσης βιοαντιδραστήρα υγρής ζύμωσης 10-25 λίτρων, καθώς και πιλοτικό ημι-βιομηχανικό βιοκλιματικό θάλαμο στερεάς ζύμωσης.


Email επικοινωνιας: dimarap@yahoo.com