«Μελέτη παραμέτρων που σχετίζονται με την επεξεργασία, συντήρηση και διάθεση της επιτραπέζιας ελιάς. Εφαρμογή βελτιστοποιημένων τεχνικών σε βιομηχανικό επίπεδο για τη βελτίωση της ποιότητας και ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων” στα πλαίσια του προγράμματος Καν. (ΕΚ) 2080/05 για την περίοδο 2006/07

Τίτλος έργου: «Μελέτη παραμέτρων που σχετίζονται με την επεξεργασία, συντήρηση κα

Continue Reading

«Αξιοποίηση υπολείμματος καλλιέργειας μανιταριών για ανάκτηση ενζύμων, μείωση φαινολικού φορτίου-αποχρωματισμό τοξικών αποβλήτων και νέα παραγωγή φαρμακευτικών μανιταριών (Acronym: ‘ΒΙΟαπΥΚΜενΦαρΜα, ΚΥΠΕ 33/89’’)»

Τίτλος έργου: «Αξιοποίηση υπολείμματος καλλιέργειας μανιταριών για ανάκτηση ενζ

Continue Reading