ΕΡΕΥΝA

ΕΡΕΥΝA

Καλύπτει σημαντικά πεδία έρευνας στην Επιστήμη και την Τεχνολογία των Τροφίμων κ

Continue Reading
ΕKΠAΙΔΕΥΣH

ΕKΠAΙΔΕΥΣH

Επιμόρφωση φοιτητών AEΙ, TEΙ, ΙΕΚ, στελεχών Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφί

Continue Reading