Καινοτομική παραγωγή νέων προϊόντων ξιδιού και τεχνολογική ανάπτυξη μέσω εφαρμογής νέων τεχνικών στην παραγωγική τους διαδικασία- ΚΑΙΝΟΞΥΔΟ, ΟΠΣ 5056122

Τίτλος έργου: ‘Καινοτομική παραγωγή νέων προϊόντων ξιδιού και τεχνολογική ανάπτυξη μέσω εφαρμογής νέων τεχνικών στην παραγωγική τους διαδικασία- ΚΑΙΝΟΞΥΔΟ, ΟΠΣ 5056122
Δικαιούχοι Φορείς: ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΕ
Συντονιστής έργου: ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΕ
Επιστημονικός Υπεύθυνος έργου για το ΙΤΑΠ: Δρ. Γεώργιος Κατσαρός
Φορέας χρηματοδότησης: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έναρξη – Λήξη: 16-03-2020 έως 30/09/2023
Προϋπολογισμός του έργου για το ΙΤΑΠ: 72.500,00 €
Ιστότοπος:
Περίληψη:
Η οξοποίηση στην Ελλάδα αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς, ιδιαιτέρως τα τελευταία χρόνια όπου διατέθηκαν στην αγορά και οι κρέμες ξυδιού, ως προϊόντα υποκατάστασης των κλασσικών ξυδιών. Η παραγωγή ξιδιών είναι γνωστή και βελτιώσεις πραγμαατοποιούνται από τις εταιρίες οξοποίησης με στόχο την παραγωγή υψηλής ποιότητας και σταθερών τελικών προϊόντων. Σήμερα χρησιμοποιείται η κλασσική βιομηχανική μέθοδος μιας και επιτρέπει την ταχεία παραγωγή ξιδιού (μέσα σε 24 ώρες) και μάλιστα μεγάλων ποσοτήτων μέσα σε οξοποιητές-δεξαμενές. Στόχος βέβαια όλων είναι να πετύχουν το αποτέλεσμα της μεθόδου της Ορλεάνης, όπου το ξύδι διατηρεί τα αρωματικά του χαρακτηριστικά, με το μειονέκτημα όμως του πολύ μεγάλου χρόνου για την μετατροπή κρασιού σε ξύδι και των μικρών ποσοτήτων που μπορούν να διαχειριστούν μέσα σε δρύινα βαρέλια.

Αντικείμενο της παρούσας πρότασης είναι η ανάπτυξη νέων ξιδιών από κρασί, μηλίτη και ρόδι με ή χωρίς χρήση πετιμεζιών συνδυάζοντας το αποτέλεσμα της μεγάλης και γρήγορης βιομηχανικής παραγωγής σε δεξαμενές με το οργανοληπτικό και ποιοτικό αποτέλεσμα της μεθόδου της Ορλεάνης με χρήση συκευής μικροοξυγόνωσης. Παράλληλα, τα παραγόμενα ξίδια θα παλαιώσουν ταχέως σε δεξαμενές με χρήση αρωματικών για να προσδώσουν τελικό άρωμα στο ξίδι, χρησιμοποιώντας πάλι την μέθοδο και συσκευή μικροοξυγόνωσης, με παροχή μικρότερης ποσότητας οξυγόνου, προσομοιώνοντας την παλαίωση σε δρύινα βαρέλια που απαιτεί μεγάλα χρονικά διαστήματα. Θα γίνει συγκριτική αξιολόγηση των ποιοτικών δεικτών και της σταθερότητας των νέων προϊόντων με συμβατικά παραγόμενα ίδια από ίδιες πρώτες ύλες. Έχοντας πετύχει την παραγωγή των ποιοτικών ανωτέρω ξιδιών, θα παραχθεί καινοτόμο προϊόν ξυδιού εγκλεισμένο σε σφαίρες με χρήση καινοτόμου μεθόδου «σφαιροποίησης». Σκοπός είναι οι κατανάλωτές να χρησιμοποιούν το νέο προϊόν αντί για ρευστό ξίδι, επιτρέποντας το σπάσιμο των σφαιρών μέσα στο στόμα και την απελευθέρωση όλων των αρωματικών χαρακτηριστικών. Στην αγορά δεν υπάρχει αντίστοιχο προϊόν και απώτερος στόχος θα είναι η καινοτομία που θα μπορεί να προσφέρει στους καταναλωτές. Στο νέο προϊόν θα πραγματοποιηθούν όλες οι αναγκαίες αναλύσεις για τον έλεγχο της ασφάλειας και σταθερότητας του προϊόντος με το χρόνο αποθήκευσης. Όλα τα ανωτέρω θα μεταφερθούν σε βιομηχανική κλίμακα για τη μαζικότερη παραγωγή τους από την εταιρία που συμμετέχει στην πρόταση. Σκοπός επομένως της όλης ερευνητικής δραστηριότητας θα είναι η ανάπτυξη των νέων μεθοδολογιών και νέων προϊόντων ξιδιού με χρήση τεχνολογιών που υπάρχουν διαθέσιμες στην αγορά και που θα μπορούσαν εύκολα να εφαρμοστούν στην παραγωγική διαδικασία της εταιρίας.